Potřebu městské dotace na nákup přístroje na jednání zastupitelů vysvětloval ředitel nemocnice Vladimír Dryml: „Jsem rád, že loni nemocnici město finančně pomohlo s nákupem operačního stolu, na který uvolnilo přes 600 tisíc korun. Přehodnotilo tak potřeby nejen města, ale všech návštěvníků Krkonoš. Nemocnice potřebuje však další důležité vybavení. Naše nemocnice nemá žádné státní ani krajské dotace. Přístroj, který chceme zakoupit, by zlepšil a urychlil práci především na chirurgických ambulancích nemocnice, hlavně v případe úrazů a při stanovení rychlé diagnózy," řekl ředitel Dryml a upozornil také, že nemocnice zaměstnává 250 lidí.

V diskusi k tématu se hovořilo také o možnosti hlasování alespoň o nižším příspěvku, než o který nemocnice požádala. Žádný ze zastupitelů však konkrétní návrh nepodal.

Obnos město nemá

„Je politickým rozhodnutím, zda nemocnici chceme dát na vybavení požadovanou částku," konstatoval před hlasováním starosta Jan Sobotka. Zároveň však upozornil, že jakákoliv finanční dotace znamená zadlužení města Vrchlabí. „Na straně příjmů v rozpočtu tyto peníze nemáme a nejsme schopni částku vykrýt. Museli bychom si peníze vypůjčit," dodal Jan Sobotka. Jeho slova potvrdil rovněž místostarosta Alfréd Plašil: „Požadovaná suma je nad rozpočtovými možnostmi. Na straně příjmů má Vrchlabí ročně kolem deseti milionů korun." Zastupitelé nakonec příspěvek nemocnici neschválili.