Ve čtvrtek zastupitelé na svém zasedání rozhodli o tom, že od září budou zálohy ve výši 1,673 milionu korun platit přímo provozovateli, firmě Litave. „Ta srpnová ještě putovala do soudní úschovy. A jak je vidět, udělali jsme dobře, protože bývalý provozovatel, firma WWTP, na nás měla podat návrh na další exekuci právě za srpen, přestože první tři byly pozastaveny," uvedl královédvorský místostarosta Jan Bém.

„Ceníme si pokroku v jednání, především rozhodnutí platit naší společnosti od září 2012 za služby čištění odpadních vod, které městu od konce dubna poskytujeme," napsal ve čtvrtek v otevřeném dopisu David Horák, jednatel Litave.

Za velké rozčarování však David Horák označil výši zálohy, kterou bude město dál platit: 1,673 milionu korun.

Stará cena

„Tato částka byla již před sedmi lety stanovena tak, aby pokryla pouze ty nejzákladnější provozní náklady spojené s přebíráním a čištěním odpadních vod. Nelze přitom pominout fakt, že od té doby se podstatně zvedly ceny, zvýšily sazby DPH, vzrostly mzdy zaměstnanců, atd. Je tedy zcela evidentní, že naše dnešní náklady podstatně převyšují tuto zálohu," stojí v dopise, kde se dále píše: „Vodoprávní úřad MÚ Dvůr Králové rozhodl v roce 2006 o povinnosti města hradit za čištění odpadních vod měsíčně částku 3,038 milionu korun. Toto rozhodnutí nenabylo účinnosti kvůli administrativním průtahům."

Spekulace o výši zálohy ale zatím vyvrací předběžné opatření trutnovského soudu, které Litave zakázalo přerušit čištění vody a 1,673 milionu korun označilo za adekvátní.

„Je to na nich, ať obhájí náklady na čištění a předloží otevřenou kalkulaci, což jsem zdůraznil i na zastupitelstvu. Zatím se tak ale nestalo, navíc v jimi účtované ceně je pořád 65 procent částky nájemné, a to není normální," prohlašuje královédvorský místostarosta Jan Bém a pokračuje: „Pro nás je věc vyřízená, čekáme na závěry auditora. Pak by měla být cena za čištění určená."

Stavět nebo koupit

Radnice i nadále usiluje o stavbu vlastní čističky. „Ve hře je i další varianta. Jednatel Evorada Import, majitele ČOV, se zavázal, že nám do 30. září dá nabídku k odprodeji čističky," podotýká Jan Bém. Kdyby byla cena přiměřená, tak město nebude stavět. „Určitě to ale není 100 milionů," odpovídá místostarosta na otázku, co je podle něho přiměřená částka.