Od soboty dochází z rozhodnutí semilských zastupitelů ke změnám ve vymezení míst, kde je na veřejných prostranstvích zakázáno požívání alkoholu. Z dosavadních tří lokalit vymezených obecně závaznou vyhláškou bude nadále platit zákaz v oblasti Riegrova náměstí, přilehlé ulici 28. října a na autobusovém nádraží.

Naopak v části centra města na tzv. Ostrově, tvořícím klidovou parkovou zónu, bude požívání alkoholu opět možné.

„Vzhledem k výstavbě nové lávky přes Jizeru, která propojila centrum města se sídlišti Řeky a Pod Černým mostem, a k úpravě zeleně v minulých letech, se Ostrov stal místem setkávání obyvatel, kteří zde aktivně tráví volný čas nebo jen volně procházejí. Díky tomu se zde nesetkáváme s jedinci či skupinkami obyvatel, kteří by popíjením alkoholu a s tím spojenými negativními jevy narušovali veřejný pořádek. Naopak chceme umožnit občanům, aby ve chvílích, kdy se rozhodnou na Ostrově strávit pěkné odpoledne piknikem či grilováním, měli možnost zpříjemnit si návštěvu místa i sklenkou vína či piva," vysvětluje důvody změny místostarosta Tomáš Sábl.

NA KOLE POZOR

Vyhláška ale dál reaguje na nové, negativní projevy spojené s konzumací alkoholu a zakazuje požívání alkoholických nápojů na cyklostezkách a stezkách pro chodce nacházejících se na území města.

K tomu starostka Lena Mlejnková dodává: „Ve spolupráci s městskou policií sledujeme dodržování veřejného pořádku. V případech, kdy odpadnou důvody regulace určitého chování, reagujeme a snažíme se našim obyvatelům vyjít maximálně vstříc, jako nyní v případě lokality Ostrova. Naproti tomu stále více dochází ke střetům podnapilých s chodci a cyklisty na stezkách pro chodce a cyklostezkách, a proto jsme se rozhodli přispět ke zvýšení bezpečnosti rozšířením zákazu konzumace alkoholu i na tyto lokality."

(njt)