Pilníkov je rozkopaný a ještě nějakou dobu bude. Město po dvou letech dokončilo vybudování kanalizace za 189 milionů korun, v plném proudu je rekonstrukce páteřní silnice první třídy a čtyř mostů v podání ŘSD. Tím to ale nekončí. "Je potřeba začít investovat do města," řekl starosta Pilníkova Josef Červený. Za prioritu považuje přístavbu základní školy na náměstí, která sjednotí třídy prvního a druhého stupně do jedné budovy. Ty dosud působí na dvou různých místech.

close Deník na návštěvě info Zdroj: Deník zoom_in Pilníkov má rovněž projekt na novou mateřskou školu. V prostoru bývalé školní jídelny, kterou čeká demolice, plánuje bytový dům pro osm bytových jednotek. Radnice rovněž chystá revitalizaci historického jádra města. Rozšířit se má domov pro seniory.

Městskou pokladnu rekordně zatížila investice do vybudování desetikilometrové kanalizace. Stála 189 milionů bez DPH. Pilníkov si vzal kvůli ní úvěr 60 milionů korun na dvacet let. "Na dotaci jsme dostali 95 milionů, zbytek jsme hradili z vlastních zdrojů. Napojeno máme zhruba 70 procent domácností, nová čistírna odpadních vod jede na plné obrátky," upřesnil Josef Červený.

Další investice jsou závislé na získání dotačních prostředků. To se týká projektů základní školy i mateřské školy. "Chceme přistavět čtyři třídy v budově 2. stupně na náměstí tak, abychom měli všechny třídy pohromadě. Žáci prvního stupně se totiž dosud učí v budově v Trutnovské ulici a do školní budovy na náměstí chodí na obědy a do družiny," přiblížil situaci starosta.

"Přání je stavět ihned, vše záleží na dotačních možnostech. Náklady se odhadují na desítky milionů korun. Máme hotovou studii, vysoutěžili jsme dodavatele na projekt. Z uvolněné budovy po třídách prvního stupně by mohl vzniknout bytový dům, zájem občanů o bydlení v obecních bytech je velký," dodal.

"Podobný projekt máme na novou mateřskou školu za areálem sportovní haly za 35 milionů včetně DPH. Čekáme na vhodný dotační program. Za vlastní peníze to nejsme schopni zrealizovat," uvedl Josef Červený.

Klíčovou akcí, která má přinést lepší tvář města, bude úprava ploch v centru i na dalších místech. Detailnější plány na revitalizaci chce vedení města představit občanům, na řadu přijdou až po dokončení stavby silnice a mostů na průtahu městem. Prvním krokem bude výměna chodníků v památkové zóně, kde se nově objeví žulová dlažba. Inspirací byla pro Pilníkov opravená pěší zóna v Trutnově.