Změny výjimečného historického prostranství s dominantou kostela na kopečku nebudou radikální. Za cíl mají dodat místu zeleň a vytvořit chybějící odpočinkovou zónu. „Centrum Pilníkova je středověká konzerva, která si zaslouží zušlechťování,“ poukázal na historicky cenné prostředí města trutnovský historik, profesor Vladimír Wolf, při setkání s občany Jak se změní centrum města.

Na něm nastínili studii mladí architekti z pražského ateliéru tečka. Úpravy se mají dotknout náměstí, parku pod kostelem, lokality Hradčín nebo plácků u pošty a sokolovny.

„Urbanistická struktura města je obrovsky cenná. Jde o ojedinělý způsob zástavby v širokém okolí, místní lidé mají být na co hrdí. V našem návrhu chceme tuto hrdost podpořit, pracovat s výraznou vegetací, sjednotit prostranství. Chceme posílit charakter města, kterým hodně lidí projíždí,“ řekl architekt Tomáš Klapka z pražského ateliéru tečka, který je původem z Pilníkova a situaci ve městě tedy dobře zná.

„Náš způsob práce je spíše decentní. Hledáme pozitiva a příležitosti místa, které se snažíme posilovat. Nejde o velké změny. Chceme vytvářet prostředí, které působí celistvě a autenticky, a zároveň přemýšlet nad stavebním materiálem a s respektem k místu přidat současné prvky, například lavičky, pítka,“ popsal přístup ateliéru. Podle něj by si zasloužilo osvěžit prostředí parku a vyčistit plochu na Hradčíně. U školy například chybí vodní prvek, který by dětem mohl zpříjemnit čas.

Josef Červený je v Pilníkově starostou první rok a cítil potřebu zabývat se veřejnou zelení. „Město je opravdu několik let netknuté. Veřejná zeleň je pro mě zásadní věc, aby se lidé mohli spolu setkávat. V Pilníkově není kde. Místo pro setkávání, odpočinková zóna, něco takového tady mělo být dávno,“ poznamenal Josef Červený.

„Buduje se kanalizace a město je v rozkopaném stavu. Není lepší doba než nyní, jak dát město dohromady po dokončení kanalizace do pořádku,“ dodal.

K revitalizaci Pilníkov přistoupí, jakmile dokončí kanalizaci, což by mělo být ve druhé polovině příštího roku. „Záleží na financích. Pokladna bude po vybudování kanalizace poměrně vyčerpaná, budeme muset sehnat peníze. Úpravy rozdělíme na několik etap. Jako první přijde na řadu místo pod kostelem, poté každý rok kousek,“ upřesnil starosta.

Náklady na kanalizaci v Pilníkově se šplhají na 183 milionů korun, z toho 90 milionů pokryla dotace. Zbytek musela radnice obstarat ze svého, vzala si úvěr na 60 milionů korun.

V rámci studie se budou architekti zabývat organizací parkování.

Podle starosty Červeného Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) slíbilo, že příštím pololetí začne rekonstrukce silnice první třídy, která prochází městem, a to v úseku od železničního přejezdu až po odbočku na Vítěznou-Kocléřov.

„Jde o hlavní komunikaci vedoucí z Prahy a Jičína směrem na Trutnov a velmi vytíženou komunikaci, kde projíždí intenzivně nadrozměrná doprava. Z pozice našeho ateliéru tvrdíme, že vedení města musí udělat vše pro to, aby projekt rekonstrukce maximálně podpořil celkovou obnovu centra a aby byly v rámci rekonstrukce použity kvalitní (kamenné) materiály, tedy dlažba a obrubníky tak, aby byl podpořen charakter historického centra a zaručená kvalita a trvanlivost rekonstrukce,“ upozornil architekt Tomáš Klapka.

„Nadměrná doprava už dlouhá léta komplikuje situaci ve městě z mnoha směrů, jako například stav kostela, prašnost a hluk, bezpečnost přechodu silnice. Proto by bylo nanejvýš vhodné, kdyby ŘSD bylo otevřené diskusi o jakési kompenzaci těchto negativních vlivů, například právě investicí do kvalitních materiálů při rekonstrukci komunikace. Na změny materiálu v rámci projektu rekonstrukce silnice je ještě stále čas a město by mělo zhodnotit, zda-li je pro něho taková věc důležitá a případně vyvíjet na ŘSD tlak. Vhodná doba je i na diskusi o případném snížení rychlosti v úseku centra města, tak aby byl přechod silnice bezpečnější," uvedl Klapka.