Podle vyjádření Petra Vojtěcha, ředitele Střední školy informatiky a služeb (SŠIS), v jejíž bývalých dílnách na nábřeží Jiřího Wolkera muzeum s historickými stroji vyrostlo, jsou důvodem mimořádné události spojené s celkovou rekonstrukcí školy.

„Tyto události, které jsme nemohli ovlivnit, nedovolí otevření expozice včas. Budeme se však snažit, aby k tomu došlo co nejdříve. Předpokládám, že by to mohlo být druhý říjnový týden,“ naznačil Petr Vojtěch, že by nemělo jít o dlouhé prodlení.

„Celá situace mě samozřejmě velmi mrzí, protože na vybudování expozice se podílela řada lidí z různých organizací a firem. Je ale třeba postupovat i s ohledem na bezpečnost a komfort návštěvníků a otevření expozice raději odložit,“ připojila místostarostka Dvora Králové nad Labem Alexandra Jiřičková.

Expozici, která dokumentuje vývoj textilnictví a zejména textilního tisku v České republice, bude v prostorách SŠIS provozovat Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem. Provázet v ní budou také žáci školy.

Dlouhodobý projekt se podařilo dokončit téměř po třech letech. Zaštítila ho Alexandra Jiřičková, místostarostka Dvora Králové nad Labem, a také Josef Jiránek, bývalý ředitel podniku TIBA. Vznik expozice podpořil ředitel SŠIS Petr Vojtěch a také Královéhradecký kraj, který je zřizovatelem školy a úpravu prostor pro expozici financoval. Exponáty zapůjčilo Uměleckoprůmyslové museum Praha (UPM) a právě Josef Jiránek.

Během července a srpna byly do expozice nainstalovány textilní stroje a další předměty přepravené většinou ze zaniklého Muzea textilu v České Skalici. K vidění tak budou exponáty ze sbírek, které představují jedinečný soubor dokladů vývoje textilnictví a především textilního tisku v České republice i v zahraničí. Mimo jiné je zde nainstalována téměř 150 let stará perotina, tiskařský stroj vážící několik tun.

Sbírky se začaly formovat díky „Tekstilní a krajinské výstavě“, která se konala v roce 1936 ve Dvoře Králové nad Labem. V letech 1949–1953 byla expozice majetkem města Dvůr Králové nad Labem, následně ji do roku 1962 spravovalo UPM a v letech 1963–2007 královédvorský textilní podnik TIBA.

Textilnímu muzeu ve Dvoře Králové nad Labem byla v minulém století vyhrazena část Mayerovy továrny, později část Neumannovy vily v dnešním Safari Parku, kde byly umístěny také sbírky městského muzea. Poté, co byla vila v 60. letech 20. století rekonstruována, sbírky městského muzea našly místo v jedné z budov v Kohoutově dvoře, ovšem pro sbírky Textilního muzea vhodné prostory k dispozici nebyly.

Nakonec byly přesunuty do části bývalého kláštera v České Skalici, kde byla v květnu 1990 zpřístupněna rozsáhlá expozice, která se stala od ledna 2008 jako Muzeum textilu pobočkou UPM. Po uzavření Muzea textilu, k němuž došlo v roce 2018, jsou sbírky zpátky ve Dvoře Králové nad Labem, který má bohatou historii textilního průmyslu a v minulosti se mu také proto říkalo "český Manchester".