Celkový počet embryí se tak zvýšil na 22, což zvyšuje i naději, že se podaří přivést na svět nové potomky severních bílých nosorožců. Tým BioRescue, koordinovaný Safari Parkem Dvůr Králové, zároveň klade maximální důraz na respektování života a dobrých životních podmínek každého zúčastněného zvířete. Průběžný veterinární a etický dohled nad odběry oocytů ukazuje, že Fatu zákroky zvládá dobře.

Desátý odběr oocytů u severních bílých nosorožců provedl tým vědců a ochranářů z Leibnizova institutu pro výzkum zoologických zahrad a divoké přírody (Leibniz-IZW), Safari Parku Dvůr Králové, rezervace Ol Pejeta, Kenya Wildlife Service (KWS) & Wildlife Research and Training Institute (WRTI) 28. července 2022 v Ol Pejetě v Keni. Týmu se podařilo odebrat 23 oocytů Fatu, mladší ze dvou zbývajících severních samic. Odběry oocytů od Najin, matky Fatu, byly ukončeny v roce 2021 po důkladném posouzení případných rizik. Oocyty byly okamžitě letecky přepraveny do laboratoře Avantea v italské Cremoně. Po dozrání bylo sedm oocytů oplodněno pomocí rozmraženého spermatu uhynulého samce Angalifu. Nakonec bylo úspěšně vyprodukováno pět embryí Fatu, která byla následně zmrazena pro pozdější použití.

Devátý odběr oocytů provedl stejný tým na stejném místě už 24. dubna. Z 16 odebraných oocytů byla v laboratoři Avantea vyprodukována tři embrya, opět s použitím spermatu samce Angalifu. Díky oběma zákrokům se celkový počet vytvořených embryí nosorožce bílého severního zvýšil na 22. Všechna pocházejí od samice Fatu, přičemž polovina z nich vznikla s použitím spermatu uhynulého samce Suniho, jenž se narodil v Safari Parku Dvůr Králové, zatímco druhá polovina s využitím spermatu samce Angalifu, který žil v Safari Parku Zoo San Diego v USA.

Jakmile se podaří zvládnout přenos embryí do náhradních příjemkyň z řad nosorožců bílých jižních, stanou se embrya základem nové populace nosorožců bílých severních. V případě úspěchu se podaří vytvořit populaci v oblasti jejich původního výskytu a severní bílí nosorožci se znovu ujmou své ekologické role klíčových spásačů ve střední Africe.

Aby bylo dosaženo vhodných podmínek pro úspěšný přenos embryí, tým BioRescue pečlivě sledoval interakce sterilizovaného samce nosorožce bílého jižního, jenž sdílí výběh s možnými náhradními matkami a slouží jako „detektor“ jejich říje. Jakmile to podmínky dovolí, tým BioRescue se pokusí o přenos embryí – nejprve však s embryi nosorožců bílých jižních, aby bylo jisté, že celý postup je zcela funkční. Teprve poté bude možné použít k transferu i mimořádně cenná embrya nosorožce bílého severního. Tým BioRescue rovněž zvažuje, že do programu přidá další samice nosorožce bílého jižního, aby zvýšil šance na dosažení prvního úspěšného transferu embryí.

Thomas Hildebrandt, vedoucí projektu BioRescue a vedoucí oddělení řízení reprodukce na Leibniz-IZW:

„V roce 2019, den před naším celosvětově prvním odběrem oocytů u severních bílých nosorožců, jsem prohlásil, že zítra změníme svět. Dnes mohu říci, že se nám to podařilo: Pět nových embryí severního bílého nosorožce vytvořených v rámci jednoho odběru je novým rekordem v naší misi na záchranu severních bílých nosorožců před vyhynutím. Celkem se nám podařilo vytvořit a zamrazit 22 embryí severních bílých nosorožců ze 158 oocytů odebraných během 10 procedur (148 z Fatu a 10 z Nájin). Naším dalším cílem je dosáhnout mláděte nosorožce využitím nových vědeckých metod přenosu embryí. Průkopnická vědecká práce, kterou jsme začali, bude základním kamenem pro budoucí iniciativy v záchraně kriticky ohrožených druhů.“

Přemys Rabas, ředitel Safari Parku Dvůr Králové:

„Dvaadvacet embryí nosorožce bílého severního za tři roky je fantastický úspěch. V produkci embryí NWR však musíme pokračovat, protože čím víc budeme mít embryí, tím bude vyšší šance na mládě. Díky spolupráci s Evropskou asociací zoologických zahrad a akvárií máme k dispozici rovněž embrya jižních bílých nosorožců pro další snahy o přenos embryí do náhradních matek. Přestože bychom rádi měli mládě severního bílého nosorožce co nejdříve, musíme postupovat velmi opatrně a použít vzácná severní embrya až poté, co dosáhneme březosti se snadněji dostupnými embryi nosorožce bílého jižního.“

Cesare Galli, ředitel společnosti Avantea:

„Poslední výsledky a průběžné úspěchy u předchozích zákroků ukazují, že jsme vyvinuli spolehlivý postup od odběru oocytů, přes transport do laboratoře, až po zrání, oplodnění, kultivaci a zmrazení embryí. Při dodržení tohoto postupu můžeme v nadcházejících třech letech očekávat podobný počet odebraných oocytů a vyprodukovaných embryí."

Frank Göritz a Stephen Ngulu, hlavní veterinární lékař Leibniz-IZW a hlavní veterinární lékař Ol Pejeta Conservancy:

„Během odběrů oocytů pečlivě sledujeme veškeré parametry samice Fatu a monitorujeme její reprodukční orgány, abychom se ujistili, že naše postupy nemají škodlivé účinky. Fatu nevykazuje žádné známky reprodukční únavy a stále dobře reaguje na anestezii i hormonální protokol. Po posledním odběru byla Fatu ihned po ukončení anestezie zpátky na nohou a po několika hodinách se začala pást.“

Susanne Holtzeová, vědecká pracovnice Leibniz-IZW:

„Nejnovější výsledky jsou uklidňující a slibné i v jiném ohledu. Vypadá to, že ani opakované odběry oocytů u Fatu nezanechaly žádné známky na jejím zdraví. Výsledky procedur jsou konstantní, ale poslední odběr s 23 oocyty byl z hlediska počtu odebraných oocytů tím vůbec nejúspěšnějším, jaký kdy náš tým u nosorožců bílých severních provedl.“

Barbara de Mori, ředitelka Laboratoře etiky pro veterinární lékařství, ochranu přírody a dobré životní podmínky zvířat na univerzitě v Padově:

„Pečlivé sledování welfare zúčastněných zvířat a vyvažování těchto aspektů s přínosem pro ochranu přírody je zcela zásadní pro naše poslání. Podobně jako v případě našeho rozhodnutí vyřadit Najin z programu - z důvodu nerovnováhy zdravotních rizik a přínosů pro ochranu přírody - jsme si zcela jisti, že v případě Fatu kombinace vysoce cenného výsledku pro ochranu živočišného druhu a nízkého rizika nepříznivých zdravotních dopadů pro ni jako individuální zvíře, ospravedlňuje pokračování v odběrech oocytů.“

Patrick Omondi, ředitel Wildlife Research & Training Institute:

„Jsme potěšeni, jak se postupně daří dosahovat milníků projektu. Dosavadní úspěchy jsou důkazem prspěšnosti partnerství a spolupráce mezi institucemi a obory při záchraně tohoto ikonického druhu před vyhynutím. Odběr 23 oocytů během desátého odběru oocytů a produkce pěti embryí severního bílého nosorožce z nich dokládá pokračující optimalizaci postupů jak v terénu, tak v laboratoři.“

John M. Waweru, ředitel Kenya Wildlife Service:

„Jako státní keňská agentura pověřená ochranou volně žijících živočichů a jejich stanovišť a jako partneři konsorcia BioRescue jsme potěšeni, že můžeme oslavit úspěchy dosažené v úsilí o záchranu severních bílých nosorožců a celkově 22 dosud vyvinutých embryí. Budeme i nadále poskytovat potřebnou podporu, abychom zajistili úspěch snah o záchranu nosorožců a těšili se, že po dlouhém období nejistoty se na keňské půdě narodí první mládě severního bílého nosorožce, které oživí naděje na záchranu celého druhu před hrozícím vyhynutím.“