Filmový medailon PhDr. Jiřího Uhlíře, dlouholetého středoškolského profesora na Střední lesnické škole v Trutnově, kde učil v letech 1961–1998 a vychoval zde stovky studentů, byl natočený v letošním roce.

„Jiří Uhlíř je veřejnosti též znám jako velmi pilný spisovatel, který má na kontě mnoho publikací. V centru jeho zájmu je nejen rodné Jaroměřsko, ale mimo jiné i spisovatelka Božena Němcová," zaznělo v pozvánce na akci.

Po projekci filmu následovala beseda s Jiřím Uhlířem, ve které povyprávěl o svém životě a zavzpomínal na osobnosti, které jej formovaly.