Technické služby započaly plán péče o městskou zeleň pro rok 2020 každoroční údržbou stromů a keřů. „V současné době odstraňujeme náletové dřeviny, provádíme povolené kácení stromů, zdravotní a bezpečnostní řezy, ve kterých budeme pokračovat v průběhu roku. Tuto odbornou činnost provádíme ve spolupráci s certifikovanými arboristy,“ říká Lumír Labík, ředitel Technických služeb.

Kromě současných aktivit je také připraven plán sekání trávy. „Z důvodu klimatických změn v posledních letech jsme vybrali místa, která budeme sekat pouze dvakrát ročně, abychom umožnili vykvést a vysemenit bylinám a vytvořit tak životní prostor pro řadu druhů bezobratlých živočichů, jako jsou včely, čmeláci, motýli, kteří zde budou mít zdroj potravy a možnost rozmnožování,“ dodává Lumír Labík. Jedná se o pilotní program. Tyto pozemky budou v jarních měsících dosety směsí semen lučních květů, která obohatí stávající travní porost. Součástí každé plochy bude informační panel. Pro tento projekt byly vybrány lokality: náměstí Osvobození, ul. Na Lukách, ul. Jana Roháče z Dubé, ul. Zvonková, Lípové náměstí, ul. Údolní a Úpské nábřeží u vlakového nádraží.

Celkem se jedná o plochu o velikosti 1,5 ha. Ostatní zelené plochy budou pracovníci technických služeb sekat na výšku seče 7 cm, v období sucha sekání omezí a upraví výšku seče. Pořadí a volbu seče budou upravovat dle klimatických podmínek, tak aby zachovali přijatelnou kvalitu trávníku. Pokud však budou dlouhodobá suchá období, ani v Trutnově se nedá ubránit vyschlým trávníkům.

Ilustrační fotoZdroj: Archiv města

Nově budou moci lidé při procházce městem narazit na tzv. hmyzí hotely. Technické služby Trutnov je umístily na tři lokality. „Hmyzí hotely slouží jako domov pro nejrůznější druhy hmyzu, které se v dané lokalitě nachází přirozeně. Jde o prvek, který slouží k environmentální výchově a má především edukativní funkci,“ upřesňuje ředitel TST.

Květinová výzdoba ve městě bude pokračovat jako v předchozích letech. Pracovníci TST rozmístí 177 kusů květinových mís na podloubí, 18 závěsných truhlíků ozdobí trutnovské mosty a 22 kusů bude pověšeno na sloupy veřejného osvětlení. „Kruhový objezd na Polské ulici u kina opět ozdobí květinový drak, kterého jsme zrekonstruovali,“ uzavírá Lumír Labík. Péče o zeleň vyjde město Trutnov ročně na 17 milionů korun.

Michaela Dědková