Vedení největší polské stavební firmy z Varšavy připustilo, že se bude ucházet o stavbu dálničního úseku D11 z Jaroměře do Trutnova.

„Jako relativně nový účastník na českém trhu jsme již prokázali své kompetence a kvalifikovanost získáním zakázek na výstavbu poldru Kutřín a úseku dálnice D35 Džbánov - Litomyšl. Disponujeme potřebnými zdroji - personálem i vybavením, které nám umožňují v Česku dále rozvíjet naši činnost a získávat nové projekty,“ řekla v pátek Deníku mluvčí Budimexu Diana Zyglewská.

„Stavíme se proto optimisticky k možné účasti v připravovaném tendru na úsek D11 Jaroměř - Trutnov, což je v souladu se strategií našeho dalšího rozvoje,“ potvrdila, že polský stavební gigant z Varšavy zaměstnávající 7 tisíc pracovníků si dělá zálusk na další úsek dálnice u Trutnova.

Na 19,6 km dlouhém úseku z Jaroměře do Trutnova momentálně probíhá výkup pozemků. ŘSD jich už vykoupilo tři čtvrtiny, podalo žádost o stavební povolení a ve druhé polovině letošního roku chce vypsat tendr na zhotovitele stavby. „Naplno běží majetkově-právní příprava. Naším cílem je na přelomu první a druhé poloviny příštího roku stavbu zahájit. Lze očekávat, že můžou nastat komplikace, ale všechny kroky směřujeme k tomu, abychom byli schopni na začátku druhé poloviny roku 2025 stavbu zahájit,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Projekt je zpátky ve hře. Hostinné získalo v roce 2022 projektovou dokumentaci s pravomocným stavebním povolením od soukromého investora, který měl domov pro seniory vybudovat a provozovat.
Projekt domova pro seniory v Hostinném ožil, městu pomůže se stavbou kraj

Situaci na úseku Jaroměř - Trutnov zkomplikovaly odvolání a žaloby vlastníka pozemků v Hajnici Petra Holubce. Důležitým okamžikem proto byl březnový rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně. Ten zamítl kasační stížnost Petra Holubce proti rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Vlastník několika pozemků v Hajnici v blízkosti budoucí dálnice se odvolával proti potvrzení pravomocného územního rozhodnutí na stavbu D11 z Jaroměře do Trutnova.

Žalobu na krajský úřad nejprve loni v říjnu zamítl Krajský soud v Ostravě. Petr Holubec se poté odvolal k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Ten vydal rozsudek ve čtvrtek 14. března. Kasační stížnost Holubce zamítl. „Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné,“ konstatoval Nejvyšší správní soud. Podle rozsudku nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Dálnici z Jaroměře do Trutnova plánuje ŘSD postavit v letech 2025 až 2028. Na trase vznikne 18 mostů na dálnici, 6 nad dálnicí, 1 ekodukt, 1 podchod, mimoúrovňové křižovatky v Choustníkově Hradišti a Kocbeřích a 17 protihlukových stěn o celkové délce 12 kilometrů. V místní části Hajnice Brusnici vyroste oboustranná odpočívka. Dominantou 19,6 km dlouhého dálničního úseku bude tunel na Výšince. Jeho levá část bude dlouhá 780 metrů, pravá 756 metrů.

Právě tunelová výstavba stála za tím, proč Ředitelství silnic a dálnic vyřadilo Budimex SA z tendru na stavbu D11 z Trutnova na hranice s Polskem. Polská firma sice nabídla nejnižší cenu a ŘSD si ji nejprve vybralo jako vítěze výběrového řízení, po úspěšném odvolání sdružení vedeného společností MI Roads ze Skupiny Metrostav k antimonopolnímu úřadu ale Budimex vyřadilo. ŘSD tak bude vybírat nového vítěze tendru.

„V návaznosti na rozhodnutí ÚOHS a následně i přes opakované výzvy nedoložení plnění kvalifikačních kritérií bylo nuceno ŘSD vyloučit ze zadávacího řízení na zhotovitele akce D11 z Trutnova na hranice s Polskem společnost Budimex SA. Nyní běží lhůta v délce 15 dní na podání námitek,“ oznámil ve čtvrtek generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

„Respektujeme vydané rozhodnutí. Za námi podanou nabídkou si však i nadále stojíme. Podáme proto odvolání a věříme, že bude nakonec rozhodnuto v náš prospěch. Máme neochvějnou důvěru v naše schopnosti, reference a náš tým. Od samého počátku jsme do daného výběrového řízení investovali velké množství energie. Vzdát se nyní by tak odporovalo samotnému duchu naší společnosti,“ zdůraznila mluvčí Budimexu SA Diana Zyglewská.

„Jsme přesvědčeni, že pro danou zakázku disponujeme odpovídající kvalifikací. Kromě předložených referencí z oblasti tunelových staveb máme i obdobné zkušenosti z realizací tunelů v Polsku a ve Španělsku,“ upozornil Krzysztof Sokołowski, ředitel společnosti Budimex pro Česko a Slovensko.

Mohlo by vás zajímat: Byl to jeden z nejlepších koncertů, řekla držitelka Grammy o Jazzinci

Zdroj: Miloš Šálek