Tak tomu bylo například ve středu na Černé hoře, odkud se nabízely nádherné výhledy do okolní krajiny.