Ondřej Čalovka, adiktolog RIAPSu, k tomu uvádí: „Ve srovnání s rokem předchozím v Ambulanci došlo k téměř čtvrtinovému nárůstu celkového počtu pacientů, celkově jich léčbu vyhledalo 226. Téměř dvě třetiny pacientů se léčí se závislostí na alkoholu. Nárůst jsme zaznamenali ale nejen u uživatelů alkoholu, ale i u pervitinu, kanabinoidů a závislostí na kombinaci více látek. Naopak k poklesu došlo u patologického hráčství.“ V Kontaktním centru, které pracuje s aktivními uživateli návykových látek a osobami blízkými, došlo k nárůstu počtu klientů o necelých 13 %. Celkem jich bylo 326, z toho 25 rodinných příslušníků a osob blízkých. 70 % klientů má za primární drogu pervitin, 20 % alkohol, zbylých 10 % připadá na ostatní návykové látky. 187 klientů užívá drogy injekčně. „Ve srovnání s rokem předchozím došlo v Kontaktním centru k nárůstu počtu kontaktů o 38 %. Klienti tedy chodí častěji. Počet vydaných stříkaček třetí rok po sobě překonal hranici sta tisíc na narostl o více než 12 % na rekordních téměř 113 tisíc kusů, z toho skoro 80 tisíc kusů přímo v centru, dalších 33 tisíc kusů v terénu.“ uvádí Čalovka.

„Současný svět přináší mnoho nejistot a jedním z nejjednodušších způsobů, jak je zvládat, je sáhnout po něčem, co mi uleví, odvede pozornost, pomůže na chvíli zapomenout, což alkohol a jiné návykové látky umí. Bohužel z dlouhodobého hlediska se jedná o strategii nevhodnou, která dříve nebo později poškozuje jak jedince, tak i jeho okolí. Vypadá to však, že se k ní uchyluje čím dál tím více jedinců.“ popisuje Ondřej Čalovka. „Naše služby se tak ocitají na hraně svých kapacit, třeba v Ambulanci musíme opakovaně několikrát během roku vyhlašovat stop stav a nové pacienty nepřijímat.“ uzavírá Čalovka.