V rámci akce se ve 13.00 hodin uskuteční pietní akt na náměstí, při němž bude odhalena pamětní deska starostovi Josefu Kouřilovi, který svým hrdinstvím a odvahou přispěl v pohnutých událostech ledna 1943 k záchraně rovenských občanů.

Historický exkurz do roku 1943

Paraskupina Antimony odletěla z Anglie v sobotu 24. října 1942 a ten den krátce po 23. hodině byli parašutisté vysazeni nedaleko Kopidlna. Skupinu tvořili nadporučík František Závorka, četař Stanislav Srazil a svobodník Lubomír Jasínek.

Úkolem skupiny bylo kontaktovat odbojové organizace v Čechách, předat jim vysílačky a obnovit přerušené spojení s Londýnem. Paravýsadek nebyl moc úspěšný, po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byla situace v Čechách velmi složitá, většina odbojových skupin byla pozatýkána, lidé se báli represe a také násilí.

Dva příslušníci výsadku byli gestapem vypátráni v Rovensku, kde se skrývali v domku plavčíka Lukeše na plovárně za městem. Pod pohrůžkou, že obyvatele Rovenska postihne osud Lidic a Ležáků (vypálena měla být i Veselá), se brzy ráno 16. ledna 1943 František Závorka a Lubomír Jasínek vzdali, předtím ale rozkousli ampuli s jedem a zemřeli.

Ve stejný den byl v Horní Kalné zatčen i třetí parašutista Stanislav Srazil. Paraskupina Antimony měla především navázat zpřetrhané spojení mezi domácím odbojem a exilovou vládou v Londýně. Gestapo se však dostalo kromě výsadkářů i na stopu poslednímu představiteli odboje, kterému se v té době dařilo unikat, Vladimíru Krajinovi. Ten velmi často využíval úkrytu u řídícího učitele Karla Hlaváčka ve Veselé u Rovenska.

Zatýkání mezi odbojáři na Novopacku a nelidsky kruté výslechy dovedly gestapo až k němu a také ke členům paravýsadku Antimony.

Hlaváčka gestapáci odvlekli do Jičína, kde mu vyhrožovali, že Rovensko čeká osud Lidic. Ten nakonec pod nátlakem uzavřel s německou tajnou policií písemnou dohodu: Pomůže k dopadení výsadkářů výměnou za životy obyvatel Rovenska pod Troskami. Němci obklíčili domek plavčíka Lukeše na rovenské plovárně v noci na sobotu 16. ledna 1943. K parašutistům vyslali parlamentáře – starostu Kouřila a učitele Hlaváčka.

Oba parašutisté se nejdříve chtěli prostřílet na svobodu a až na naléhání, že když se nevzdají, hrozí městu vyvraždění, se dobrovolně gestapu vzdali. Jak jsme zmínili, oba rozkousli ampuli s jedem. S tím se Němci nechtěli smířit, proto zorganizovali rychlý převoz parašutistů na náměstí, do ordinace zdejšího lékaře Kruse, po kterém chtěli, aby jim pomohl. To již ale nebylo možné, oba parašutisté zde zemřeli.

Statečný muž 
se chtěl obětovat

S tím se však okupanti nesmířili a nařídili starostovi Kouřilovi vypracovat seznam šedesáti významných osobností Rovenska, které budou popraveny.
Starosta to však odmítl s tím, že veškerou odpovědnost nese on sám, ať tedy popraví jen jeho. Z dodnes nevysvětlených souvislostí nakonec bylo Rovensko pod Troskami ušetřeno. Nacisté odtáhli.

Život v městečku šel po oné smutné noci, poznamenané smrtí výsadkářů Závorky a Jasínka, dál. O pár měsíců později zasáhla obyvatele smutná zpráva: 30. dubna 1943 v ranních hodinách zemřel ve věku šedesáti let starosta města Josef Kouřil v důsledku srdeční slabosti, jež měla počátek v rozrušení v oněch lednových chvílích, v kterých se rozhodovalo o životech občanů jeho města, které tak miloval a jimž ve třech volebních obdobích jako starosta sloužil.

Starostovi chtějí odhalit desku

Slavnost, která se v sobotu 4. května uskuteční, je jednou z největších svého druhu v republice. Město Rovensko pod Troskami vypsalo veřejnou sbírku na pořízení pamětní desky Josefa Kouřila, této stále ještě nedoceněné osobnosti. Deska je z kamene s bronzovým plastickým písmem a plaketou s reliéfní podobiznou – oboje ve starobronzovém provedení. Náklady na její pořízení jsou 40 tisíc Kč, na účtu se již začínají objevovat první částky od firem i od jednotlivců. Občané nosí peníze i do pokladničky na městském úřadě nebo posílají na číslo účtu je 3169774339/0800.

Po celý den bude při slavnosti otevřeno městské muzeum s výstavou výtvarných prací z projektu Antimony očima dětí, které tvořili místní školáci.
V obřadní síň bude ve smyčce promítán film Vojty Filčeva „Antimony". Historická vojenská technika bude na plovárně k vidění již od 9.00 bez komentovaných ukázek výcviku.

PROGRAM AKCE:

Náměstí a radnice:
•9.00 Prezentace současné techniky Armády ČR
•10.00 Přednáška plk. PhDr. Eduarda Stehlíka, historika Vojenského historického ústavu v Praze, na téma paravýsadků II. světové války (sál radnice).
•11.45 Cvičný seskok parašutistů ze 43. výsadkového mechanizovaného praporu 4. brigády rychlého nasazení Chrudim – do prostor fotbalového hřiště (vrtulník přiletí již po 11. hodině)
• 13.00 Pietní akt k uctění památky parašutistů, a odhalení pamětní desky starostovi Josefu Kouřilovi za účasti významných představitelů státu a kraje, čestných jednotek AČR a zástupců jednotek klubů vojenské historie.
Areál plovárny:
•14.00 Zahájení ukázek dobového výcviku s předvedením historické vojenské techniky v režii KVH Roty Nazdar. Setkání s kluby vojenské historie z celé ČR. Sál radnice:
•19.00 Ondřej Havelka a jeho Melody Makers

(jm, njt)