Největší měrou pak společnost Kasper Kovo, jejíž majitel Rudolf Kasper stejně jako vloni předal škole dar 200 tisíc korun. „Peníze využijeme na nákup universální děličky pro výuku speciálního obrábění na frézkách a na pořízení příslušenství k CNC strojům. Ty využijí jak žáci maturitního oboru Strojírenství – počítačová grafika, tak žáci tříletého oboru s výučním listem oboru Nástrojař," upřesnil ředitel Vladislav Sauer. „Letos je to myslím již devátý rok naší spolupráce, tak minimálně na tu desítku to musíme dotáhnout," dodal Rudolf Kasper.

Předání symbolického šeku se uskutečnilo na pracovišti pro praktické vyučování v Mladých Bukách a součástí bylo i vyhodnocení soutěže o nejlepšího nástrojaře. „Zúčastnilo se 19 žáků 3. ročníku a soutěž trvala čtyři dny. Skládala se z části teoretické, ve které žáci prokazovali znalosti v oblasti strojírenství, a praktické, při které zhotovovali výrobek – dveřní zástrč s rybinovým vedením," řekl Vladislav Sauer.

Vítězem se stal Petr Vodák, druhé místo patří Dan Ruckerovi, na třetím se umístil Radek Seidel.

Střední průmyslová škola Trutnov má se společností Kasper Kovo uzavřenou smlouvu o vzájemné spolupráci, která zahrnuje odborné praxe žáků, exkurze do provozů firmy i nábor budoucích pracovníků.

Podpora průmyslovky i ceny pro nejlepší nástrojaře