„Otázka sociálních služeb je pro kraj prioritou. Do budoucna poroste jejich rozsah, stejně jako tlak na jejich financování,“ řekl náměstek hejtmana Vladimír Derner. Kraj nyní financuje oblast sociálních služeb příspěvkem, který se ročně pohybuje okolo 150 milionů korun. V porovnání s ostatními kraji se jedná o poskytování téměř nejvyššího podílu na sociální služby. Průměr je zhruba 6,6 procenta, přičemž Královéhradecký kraj přispívá přes 10 procent. „Letos nám vypadly evropské peníze. Sociální služby to pocítí, protože výpadek, který činí 40 milionů, nebyl ze strany státu dofinancován. Hrozí tak existenční potíže azylovým domům, nízkoprahovým centrům a institucím, které zaměstnávají zdravotně postižené,“ uvedl Derner.

Nejvíce je ohrožen neziskový sektor. Jeho pracovníci často nevědí, kdy dostanou v daném roce peníze na provoz. „Podporu jsme těmto organizacím v rámci našich možností již přislíbili,“ prozradil Derner. Sociální služby stojí a padají na podpoře veřejného sektoru. Stát přitom kraji vytýká, že preferuje pouze svá vlastní zařízení. Proti tomu se však zástupci Královéhradeckého kraje ohradili. „Předložili jsme již ministerstvu práce a sociálních věcí návrh, jenž počítá se zachováním sociálních služeb,“ prohlásil Derner.

V roce 2011 musel Královéhradecký kraj k zajištění sociálních služeb poskytnout více než 145 milionů, tedy o přibližně 56 milionů více než v roce 2009. „Dosavadní příspěvek kraje do provozu sociálních služeb je vysoký: odpovídá důležitosti, kterou tyto veřejné služby v našem kraji mají. Kraj však nemůže své výdaje zvyšovat do nekonečna. Chceme proto začít jednat také s městy a obcemi o zvýšení jejich finančního podílu na tomto systému. Ani ten však v současné době není malý,“ ozřejmil Vladimír Derner. Kraj financuje nejenom svá zařízení, ale také organizace a subjekty, které se na zajištění sociálních služeb v regionu podílejí.

„V celém systému sociálních služeb dnes panuje velká nejistota: jejich poskytovatelé stále nevědí, jak velkou podporu od státu letos skutečně dostanou. Od toho se odvíjí životaschopnost neziskových organizací či dalších poskytovatelů, protože pouze krajská a obecní podpora na jejich fungování nestačí,“ uzavřel Jiří Vitvar, vedoucí odboru sociálních věcí královéhradeckého úřadu.

Jan Odstrčil