Za malý příspěvek do zapečetěné pokladničky odmění dárce kalendáříkem, cukříkem a požehnáním vašemu domu nápisem K+M+B 2020. Výtěžek sbírky poputuje na zajištění provozu Domácí hospicové a paliativní péče, na její podporu a propagaci. Již tradičně sbírku podpoří svým koncertem smíšený pěvecký sbor Chorea Corcontica, a to už tuto neděli od 16 hodin v Kostele Narození Panny Marie v Trutnově.

Domácí hospicová - paliativní péče pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stavu. Jde o komplexní péči poskytovanou jak pacientům, tak pečujícím rodinám. Jejím cílem je pomoci pacientům prožít konec života důstojně, v bezpečí domova, v kruhu svých blízkých. Pacientům se snaží maximálně tlumit bolest a potíže vyplývající z onemocnění a mírnit tělesná i duševní strádání. Pečujícím rodinám poskytuje odborné poradenství a nabízí pomoc v těžké životní situaci. Odborně vyškolený personál zajišťuje operativní poskytnutí péče v Trutnově a okolních obcích.

Malá část výtěžku je určena také na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc při humanitárních katastrofách.