Nejzávažnější komplikace přišly s rozšiřováním kanalizace, která se nachází v oblasti Korunních hradeb, kde je spleť chodeb nejsložitější. Dezolátní stav podzemních chodeb způsobil i propad vozovky. Unikátní komplex očividně volá po rekonstrukci – jenže jak ji zrealizovat, když neexistuje majitel? Se zbytkem chodeb se kilometrová prohlídková trasa nedá vůbec srovnat. Nejnutnější opravy provádí Ochránci památek pevnosti Josefov, avšak bez jakýchkoli nároků na honorář (Na snímku Ravelin no. XIV). Současný stav je takový, že se do podzemních chodeb protizákonně vypouštějí odpadní a dešťové vody. „Daří se nám postupné napojování na městskou kanalizaci. Horší je to ovšem s hledáním vlastníka chodeb,“ říká Josef Cejnar, tajemník městského úřadu.

Město už jednalo s řadou orgánů jako například se zástupci Terezína, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo s ministerstvem financí. Nakonec Jaroměř podala žalobu proti České republice. Od okresního soudu žádá určení vlastníka. Zatím tedy všichni, kterým není osud podzemních chodeb lhostejný, napjatě očekávají verdikt náchodského okresního soudu.