Právě prázdninové dny jsou příležitostí k absolvování trasy. Na jednotlivých zastaveních jsou umístěny reliéfové prvky, děti je mohou překreslit do brožurek, zakoupených v infocentru na Pomezních boudách, kde stezka začíná.

Po zakreslení všech ornamentů, což dokládá zdolání celé stezky, získají děti opět v infocentru nebo v penzionu Permoník odměnu - Maloúpský pohádkový groš. Zítra se mohou při putování zastavit také v areálu restaurace U Kostela, kde je připraven od 10 do 15 hodin den plný her, soutěží a ukázek hasičské a policejní techniky.