"Tradice každoročního stavění vánočního stromu konkrétně v Trutnově na Krakonošově náměstí není historicky příliš dlouhá. Víme nicméně, že již v první polovině 20. století se příležitostně na náměstí vánoční strom objevil, ačkoliv to nebylo pravidlem a rozhodně to nebylo v tak bohaté formě, jako v posledním období. Někdy to bývalo spojeno s pořádáním sbírky pro potřebné," nastínil situaci v minulosti historik Vlastimil Málek.

Podle nedělního rozhodnutí vlády budou otevřené od čtvrtka některé kulturní instituce, týká se to také muzeí. Dosavadní povinné uzavření provozu výrazně dolehlo i na Muzeum Podkrkonoší v Trutnově.

"Opatření nás citelně zasáhla na jaře i na podzim. Po otevření výstav k 760. výročí Trutnova přišla nařízení o uzavření muzeí pro veřejnost. Na jaře to byla výstava malířských a grafických děl s motivy Trutnova, na podzim výstava nejstarších fotografií města. Ještě hůře dopadla výstava věnovaná kronikářství Trutnovska, připravená se zdejším okresním archivem. Bylo na ní prezentováno více než 50 kronik měst a obcí z regionu, avšak veřejnost ji mohla zhlédnout pouze v několika málo dnech. Stejně tak byl zrušen ostatní program pro veřejnost, tedy přednášky, besedy, projekce," konstatoval ředitel.

"Očekáváme velký propad návštěvnosti, dopad je i na ekonomiku. V oblasti sbírkotvorné pracujeme bez přerušení, což se týká i terénních výzkumů. Výsledky prezentujeme zejména formou publikační. Bohužel budeme muset odložit na příští rok výstavu ke 130. výročí našeho muzea, které bylo založeno roku 1890," dodal Vlastimil Málek.