Jak je to s pojištěním zavazadel, existuje nějaké speciální?

Pojištění zavazadel bývá nejčastěji součástí cestovního pojištění. Jedná se o tzv. doplňkové připojištění. Vztahuje se většinou na jejich zničení, krádež nebo poškození. Pojišťovny rozlišují, zda se jedná o turistickou nebo pracovní cestu. To stejně jako věk pojištěného ovlivňuje výši pojistného. Dejte si pozor na výši pojistného plnění, abyste nepodléhali přílišnému pocitu bezpečí, protože pojišťovny vám rozhodně nezaplatí statisícové ztráty, tradiční limit plnění se pohybuje od 15 do 30 tisíc za všechna zavazadla.

Z pojištění jsou většinou vyloučeny peníze v hotovosti, doklady, úvěrové a jiné magnetické karty, jízdenky, letenky, peníze, šeky, cenné papíry, ceniny, cestovní pasy, klenoty a jiné cennosti, věci umělecké hodnoty, starožitnosti, nosiče záznamů (např. filmy, videokazety, CD, diskety) a záznamy na nich uložené apod.

Další otázky můžete posílat na e-mailovou adresu miroslava.jasanska@denik.cz.