Na březnovém zasedání zastupitelé souhlasili s podáním žádosti o dotaci na způsobilé výdaje ve výši přesahující 350 mil. Kč z programu Brownfieldy z Národního plánu obnovy. Žádost, která musí být podána do 20. dubna, momentálně dokončují pracovníci odboru rozvoje, investic a správy majetku na královédvorském městském úřadě ve spolupráci s pracovníky Centra investic, rozvoje a inovací v Hradci Králové.

„Stojíme na důležité křižovatce, zastupitelstvo vlastně rozhodovalo, zda město dá projektu revitalizace Mayerovy továrny vůbec šanci právě tím, že schválí podání žádosti, a budeme tak usilovat o vůbec historicky nejvyšší dotaci pro naše město. Je to jedinečná příležitost, jak dosáhnout na finanční prostředky, bez nichž bychom revitalizaci nezvládli financovat,“ říká starosta města Jan Jarolím a pokračuje: „Vzhledem k množství práce, kterou na projektu všichni zainteresovaní odvedli, je dobře, že žádost podáme. Teprve po jejím vyhodnocení budeme mít jasněji nejen, co se týká financování akce, ale také jak její případná realizace ovlivní další budoucí plánované investice města.“

Ilustrační foto
Bajkeři, připravte si kola, od dubna bude opět přístupný Modrý trail

Právě s ohledem na nákladnost projektu město Dvůr Králové shání prostředky nafinancování, a to z více zdrojů. „Významnou částku totiž mohou pokrýt jak prostředky z evropských dotací, tak prostředky z národních dotačních programů, z programů přeshraniční spolupráce i dalších zdrojů,“ uvádí starosta Jan Jarolím. Také proto došlo k rozdělení plánované revitalizace na dvě etapy. Dotace, o kterou bude město nyní žádat, by mohla pokrýt významnou část nákladů na výstavbu novéčásti areálu s multifunkčním sálem a loutkovým divadlem.

„Abychom se mohli ucházet o dotaci z Národního plánu obnovy, která je pro možnou realizaci celého projektu stěžejní, musíme splnit zejména tyto podmínky: mít vydané stavební povolení, stavební práce realizovat do konce roku 2025 a otevřít do konce roku 2026. Dále je hodnocena energetická soběstačnost budovy. I proto je nová stavba navržena jako nízkoenergetická, navíc díky fotovoltaickým panelům umístěným na části střechy by měla pokrýt 120 % plánované spotřeby energie,“ vysvětluje místostarosta Jan Helbich.

O tom, zda město dotaci a v jaké výši získá, by mělo být jasno během druhé poloviny letošního roku. O konečném přijetí dotace bude opět rozhodovat zastupitelstvo. Vyplývá to z dotačního programu a zastupitelé si to vyhradili také na základě návrhu zastupitele Víta Zlámala.