Koncem roku totiž zastupitelé schválili novou vyhlášku o veřejném pořádku a zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství v souvislosti s chovem psů. Město již v minulosti stanovilo pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.

Zatím ale nebylo možné postihovat chovatele, jehož pes veřejné prostranství znečistil. „To se nyní změnilo nálezem Ústavního soudu, takže předkládaná vyhláška ukládá povinnost osoby, která psa vede či doprovází, neprodleně odstranit exkrementy nebo jiné nečistoty psem způsobené na veřejném prostranství. Sankce za porušení této povinnosti činí až třicet tisíc korun,“ uvedla Alena Petirová, vedoucí právního oddělení městského úřadu.

Je to reakce na neutěšenou situaci v některých částech města. Pejskaři exkrementy po svých „miláčcích“ nechávají ležet na chodníku. O tom, že se jedná o problém, svědčí i to, že úklid po psech řešilo už několikrát zastupitelstvo. Po městě jsou rozmístěny speciální odpadkové koše. Bohužel, v poslední době u nich chybí igelitové pytlíky, které mohou majitelé psů využít pro úklid.

Vysoká pokuta by měla odradit především notorické znečišťovatele veřejných prostor. Kontrolu bude provádět městská policie. V krátké době to je již druhá významná změna pro majitelů psů. První je povinné čipování. Neobvyklý názor na něj přednesl na posledním jednání zastupitelstva jeden z občanů. „Pokud to je kvůli toulavým psům, bylo by lepší veřejně vyhlásit, že konzumace psího masa je beztrestná. V Chebu a Aši to Vietnamci vyřešili,“ uvedl při veřejné rozpravě. Čipování podle něj není přirozené. „A každý slušný chovatel psa po něm nepořádek uklízí,“ dodal. Tento návrh přijala většina přítomných spíš jako kuriozitu.

Počet psů stále roste. V poslední době se objevil nový způsob venčení, kdy majitel jen vypustí psa ven z domu, aby s ním nemusel chodit.