Situaci, která nastane po dřívějším otevřením polské dálnice v blízkosti Trutnova, projednávali minulý čtvrtek na schůzce hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček se starostou Trutnova Michalem Rosou. Domluvili se na další koordinaci aktivit kraje a města s ohledem na dostavbu D11 i na dalším postupu.

"Naším záměrem je, po dřívějším zprovoznění dálnice na polské straně, nepovolit, respektive zachovat pouze systém výjimek, nákladní tranzitní dopravu po silnici I/16 směrem na Trutnov. Probrali jsme ještě další možná opatření, týkající se změn dopravního značení na některých objízdných komunikacích, aby nedocházelo k tomu, že si jimi budou zkracovat cestu řidiči kamionů, přijíždějící po dálnici z Polska," uvedl hejtman Červíček.

Podle něj se připravuje jednání ministrů dopravy Česka a Polska, které se uskuteční v Trutnově ještě do konce července.

Polská rychlostní silnice S3, která bude mít parametry dálnice, povede až k Baltskému moři, chybí jí jen dva úseky o délce 66 kilometrů z celkových 487 kilometrů. Na počátku března prorazili Poláci na stavbě zatím nejdelší tunel mimo město v zemi dlouhý 2,3 km mezi u Bolkowa.

Na české straně zbývá postavit celkem 40,8 km. V úseku Trutnov-Střítež - Královec probíhají výkupy pozemků, ŘSD chce letos požádat o stavební povolení a příští rok začít stavět. Půjde o mimořádně složitou dálniční stavbu s dvěma tunely, 28 mosty, třemi mimoúrovňovými křižovatkami a deseti protihlukovými stěnami. Úsek Jaroměř - Trutnov se má začít stavět až v roce 2025.

"Polská legislativa je z hlediska přípravy liniových staveb výrazně jednodušší. Dokáží v rámci stavebních povolení rovnou získávat i pozemky. My se snažíme maximálním způsobem urychlit přípravu stavby dálnice jak v úseku z Trutnova na hranice, tak mezi Jaroměří a Trutnovem. Tam narážíme na problém odvolání pana Holubce proti územnímu rozhodnutí. Mezi Trutnovem a hranicemi jsme výrazně rychlejší. Vykupujeme pozemky, zpracováváme zadávací dokumentaci stavby. Věřím, že letos na konci roku začneme soutěžit zhotovitele, a v roce 2023 zahájíme stavbu," řekl ředitel ŘSD Radek Mátl v březnu při společném mítinku s polskými kolegy.