Dlouho bylo ticho po pěšině, respektive silnici. Pomalu se ale stroje dávají do pohybu a výstavba části rychlostní komunikace S3 v úseku Legnica – Bolków začíná. Navíc se intenzivně pracuje na přípravě trasy Bolków – Lubawka, resp. hraniční přechod Královec.

V minulém týdnu proto starostka Gminy Lubawka Ewa Kocęba zorganizovala setkání zainteresovaných stran i za přítomnosti poslance polského parlamentu. „Rychlostní komunikace S3 bude pokračovat na české straně rychlostní komunikací R11 a od Jaroměře dálnicí D11. Na naší straně by měla začít stavba úseku Hradec Králové –Jaroměř v roce 2016, v roce 2018 potom přijde na řadu část Jaroměř – Královec," přiblížil jeden z účastníků setkání, žacléřský starosta Miroslav Vlasák.

„Podle mne je nyní jedinečná příležitost stavbu, o které se hovoří již od 70. let minulého století, konečně posunout k realizaci. Je totiž zahrnutá v Evropské síti rychlostních komunikací a je možné na ni čerpat finanční prostředky z evropského fondu Spojujeme Evropu," dodal starosta.

Podle Miroslava Vlasáka konečně poprvé po dvaceti letech došlo k pozitivnímu posunu, jenž by mohl vést k reálným výsledkům.

„Proto jsem mírný optimista. Starosta Bolkówa, který byl také přítomen, informoval o tom, že již nyní, kdy došlo k zahájení stavby úseku S3 do jejich města, se objevili první investoři se zájmem stavět své továrny v této lokalitě. Tím vytvoří nová pracovní místa a to je to, o čem dlouho hovoříme. Bez kvalitního dopravního spojení nic takového není možné. Ale v případě dokončení stavby je tady reálná šance, že tomu bude naopak a budou vznikat nová pracovní místa, což je pro rozvoj našeho regionu nezbytné," je si vědom zásadního přínosu nové silnice žacléřský starosta Miroslav Vlasák.

Rychlostní silnice S3 umožní snadný přístup k dálnici A4

Rychlostní komunikace S3 (478 km) spojuje severozápad a jihozápad Polska s plánovaným napojením na Českou republiku. Výchozím bodem je město Świnoujście na břehu Baltského moře, cílem pak má být hraniční přechod Lubawka / Královec. Odtud má pokračovat rychlostní komunikace R11 napojující se u Jaroměře na dálnici D11.

U města Legnica se rychlostní komunikace S3 kříží s dálnicí A4. Ta vede od západu na východ přes jižní části Polska (podél Sudet a Karpat). Trasa je vedena od hraničního přechodu Ludwigsdorf / Jędrzychowice přes Vratislav, Katovice, Krakov a Řešov na hraniční přechod Korczowa / Krakovec, kde naváže na ukrajinskou dálnici M10.

Z hraničního přechodu Královec je to do polského Bolkowa 33 kilometrů, do Legnice 70.

Co také vyžaduje stavba R11

Závěrečný či výchozí, oběma způsoby lze nazývat plánovaný úsek rychlostní komunikace R11 z Trutnova k přechodu Královec. Na trase dlouhé 21 kilometrů je navrženo 13 větších mostů přes údolí o délce větší než 100 metrů (z toho 3 velké mostní objekty – 660 metrů most Poříčí, 480 metrů most přes údolí řeky Ličná a 400 metrů most Lampertice). Dále dva tunely – Poříčí o délce 510 a Opevnění o délce 430 metrů. Součástí projektu jsou i čtyři mimoúrovňové křižovatky (Střítež, Poříčí, Zlatá Olešnice a Královec).