„Profesní dráhu Pavel Škandera zahájil v roce 1985 jako řadový policista na Obvodním oddělení policie v Peci pod Sněžkou. Od roku 1988 byl zařazen na Oddělení obecné kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování (dále SKPV) v Trutnově, nejprve jako řadový kriminalista, poté jako vedoucí tohoto oddělení. Od roku 1995 až doposud zastával různé velitelské funkce v rámci SKPV nejprve na Správě Východočeského kraje, poté Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje,“ uvedla mluvčí Královéhradeckého kraje Ivana Ježková.

Ke svému pověření do funkce vedoucího územního odboru Pavel Škandera říká: „Považuji to za novou profesní výzvu. Jako hozenou rukavici, kterou rád zvedám. Teritorium Trutnovska velmi dobře znám, neboť zde začínala moje policejní kariéra. Prostředí, které je mi osobně velmi blízké, je specifické svojí polohou, územním členěním, hranicí s Polskem, a tedy i rozmanitostí policejních činností.

Za velkou výhodu považuji fakt, že znám kvalitní práci mých kolegů, na které se budu, jak předpokládám, moci plně spolehnout. Územní odbor v Trutnově je dlouhodobě hodnocen jako útvar s velmi dobrými výsledky a vysokou objasněností trestných činů. Pověření vnímám jako ocenění mé dosavadní práce a zároveň velkou výzvu navázat na tyto výsledky a práci předchozího vedoucího Jana Pavelky.“