Uklízejí a sečou trávu kolem Dupárny což je taneční zastřešený parket na volejbalovém hřišti. Sousedí s Altánem, kde je hasičská klubovna. „Postavili jsme jej před několika lety, abychom si vytvořili zázemí pro zimní měsíce. Před tím nám sloužila od obce pronajatá bývalé prodejna,“ uvedl Zdeněk Jebavý, starosta sboru.

Společnými silami na výčepní boudě zbourali střechu, s pomocí hasičů tesařů vznikla nová a dostala plechový kabát. Do zimy stihli vykopat trativod, zbývá zrekonstruovat interiér. Na sklonku loňského roku rozsvěcovali ve vsi vánoční strom a do Altánu pozvali čerta a Mikuláše a přivítali nový rok.

Pořádají nejednu sportovní a společenskou akci, například poslední leči myslivců nebo hudební festival, volejbal. Začátkem května se hasiči pravidelně účastní pochodu na Žalý a na Dupárně zajišťují občerstvení pro kolemjdoucí turisty. Nezapomínají na výlety, jedním z vydařených byla návštěva harrachovské sklárny a muzea Českého ráje v Turnově.

S mladými hasiči pilně trénují na soutěže hry Plamen, děti absolvovaly klání během pouti, někteří malí hasiči se zúčastnili cyklo pěšího výletu „Krajem spisovatele Josefa Šíra“. Hasiči ze sboru zajišťovali při akci jednu z kontrol závodu. S mladými hasiči navštívili běžeckou akci „Barvám neutečeš“ v Praze, která děti doslova nadchla. V létě si mnozí užijí letního tábora v Miletíně, nechybějí na dětském plese v Dolních Štěpanicích.

V polovině června pomohli hasiči zajistit paní Ruprechtě na hradě Štěpanice průběh svatby a postarali se o občerstvení malých návštěvníků.

Štěpaničtí neopomíjejí hasičské soutěže, jedna z nich proběhla na Benecké pouti. Tam za nás závodila dvě družstva mužů, jedno družstvo žen a družstvo dětí.

„Každoročně navštěvujeme německé kolegy hasiče v Benneckensteinu. Vloni u nich proběhla oslava desetiletí zbrojnice, tu bývalou předávali mládeži. Zúčastnili jsme se slavnostního průvodu s vozidlem. Oni naopak přijedou k hasičům na Benecko, společně se pozdravíme, připravíme občerstvení,“ upřesnil starosta sboru

Nezapomínají na výlety, jedním z nej byla návštěva harrachovské sklárny a muzea Českého ráje v Turnově.

SDH Horní Štěpanice má 69 členů, z toho 9 mladých hasičů a 5 dorostenců.

Vloni odpracovali na akcích 2350 hodin.

SDH byl založen v roce 1910. Při oslavě 100 let sboru od obce Benecko dostali hasiči prapor ten byl vysvěcen v kostele Nejsvětější Trojice.

Věra Nutilová