Pamětníci nevzpomínají rádi na dobu, kdy celníci spouštěli na Pomezních boudách závory a pohraniční stráž buzerovala a legitimovala turisty po celé délce česko-polské cesty. Hraniční přechod má historicky pohnutou minulost, kterou připomíná obec lidem dodnes.

Z místních kronik se dozvíme, že celnice existovala na Pomezních Boudách od roku 1841, nejprve sídlila ve staré Pomezní boudě. V roce 1856 nechal hrabě Berthold Aichelburg postavit u hranice nízké dlouhé stavení s valbovou střechou a c. k. celnímu a finančnímu úřadu dům pronajal. Přestěhovala se tam z Karpacze i pruská celnice. Pod jednou střechou celní úřady vydržely do prusko-rakouské války v roce 1866. Pruská celní správa se vrátila do Kowar a teprve 15. srpna 1923 byla dokončena na německé straně nová celnice. To pomohlo k otevření přechodu pro automobily 1. července 1924. Jak dále historici připomínají, nejtěžší byl pro přechod a celníky rok 1938. Fanatičtí sudetští Němci 20. září československý celní úřad napadli a stanici vypálili. Přitom zavraždili zraněného strážmistra Eduarda Šimana.Událost se stala záminkou pro stejně ubohou pomstu v roce 1945.

Česko-polská celnice vznikla v roce 1963

U celnice Češi 28. května bez soudu zastřelili starostu Horní Malé Úpy Maximiliana Ruse, bývalého starostu Dolní Malé Úpy Johanna Taslera, učitele Josefa Patzelta a další náhodně vybrané občany. Hranice po válce zůstala uzavřená až do roku 1961. Společná česko-polská celnice vznikla v roce 1963. Při vyhlášení výjimečného stavu po vzniku Solidarity v roce 1981 polská vláda uzavřela hranice. Po deseti letech závoru osobně zvedl a přechod znovu otevřel prezident Václav Havel. Od 1. dubna 1994 byl obnoven i automobilový provoz.

Závory na přechodech zmizely 21. prosince 2007, Polsko a Česko se stalo součástí schengenského prostoru. Hodnotu přes pět milionů korun získala v roce 2009 obec Malá Úpa od státu převodem nemovistostí, o které od zrušení hraničního přechodu usilovala. Zmíněný majetek tvořila nejen budova bývalé celnice, ale také přilehlé pozemky. Obec měla v úmyslu do bývalé celnice přestěhovat nejen celý svůj úřad, ale i poštu, školu a školku a vybudovat zázemí pro hasiče. Školu však obec loni pro nedostatek žáků zrušila a objekt, procházející rekonstrukcí, využívá nyní obecní úřad. V něm koncem března nastaly změny. Starostu Jana Patzelta, který si před několika týdny vzal život, nahradil ve funkci dosavadní místostarosta Martin Prokop, novým místostarostou byl zvolen Jaroslav Jirotka.