A lákadlem nemusí být jen příroda a historické objekty či památky. „Se Žacléřem je spjato také několik zajímavých osobností. Například Komenský, průkopník letectví, pilot Karl Illner a také sochař Emil Schwantner," říká místostarostka Eva Rennerová.

Proslavil se zejména skulpturami zvířat, cyklem Tanec smrti a pomníky obětem I. světové války. Jeden z dochovaných, bohužel poškozený, se nachází v blízké Černé Vodě. „Naším záměrem je obnovit jej. V červenci byla vypracovaná restaurátorská zpráva a cena za opravu je 90 tisíc korun. V srpnu jsme vyhlásili sbírku, oslovili některé firmy a zároveň informovali vysídlené obyvatele žijící v Německu," informuje o dosavadních aktivitách Rennerová. A první reakce jsou velmi pozitivní. Od dvou soukromých firem se sešlo 10 a 25 tisíc korun, pozitivně reagují také původní němečtí obyvatelé, kteří se snaží nashromáždit finance od drobných dárců.

S každým je sepsána darovací smlouva, dotyčný bude přesně informován o využití financí a bude zároveň uveden na tabulce umístěné po obnově u pomníku.

Přispět může každý, stačí se obrátit na kancelář místostarostky. Kasička pro drobné anonymní dary bude umístěna v informačním centru. Pokud se podaří včas získat dostatečný obnos, bude pomník obnoven v příštím roce, na který připadá 95. výročí od ukončení I. světové války.

Emil Schwantner je rodák z nedalekého Královce, v Bobru chodil do základní školy a roku 1905 nastoupil do žacléřské porcelánky k modeláři Hartmannovi, který u mladého chlapce rozpoznal umělecké nadání.