Právě letošní stoleté výročí od začátku Velké války vyburcovalo Semilské k jeho opravě. „Iniciativa na obnovení a opravu pomníku vzešla od obyvatel Bítouchova, městské části Semil, jež dříve bývala samostatnou obcí," uvedla mluvčí semilské radnice Renata Coufalová.

Občané společně s členy Sboru dobrovolných hasičů Bítouchov svým nápadem, finančním příspěvkem, ale hlavně prací dosáhli obnovy pomníku, jehož součástí je socha, která byla odborně a umělecky restaurována. „Oprava se uskutečnila i díky soukromým dárcům a městu Semily, které též drobně přispělo. Celkové náklady se přiblížily 100 tisícům korun," upřesnila mluvčí Renata Coufalová.