„Smysl je obrovský. Naše práce na Rezku je sice dnes vidět pouze v podobě zhruba padesáti hromad větví, ale za pár desítek let se budeme díky ní moci projít po zdravém smíšeném lese. Místo, které zpustošil kůrovec, dostalo druhou šanci,“ říká jeden z iniciátorů workcampu Jakub Ježek.

„Pro výpomoc Správě KRNAP jsme se rozhodli již v úplných začátcích plánování jilemnického workcampu. Ochrana životního prostředí je pro Mnoho světů jedním ze základních pilířů. Většina z nás v Krkonoších vyrostla, tudíž naše rozhodnutí lze brát s lehkou nadsázkou i jako splácení určitého dluhu. Naší původní motivací bylo také ukázat dobrovolníkům krásu Krkonoš a poukázat na faktory, které ji ohrožují,“ vysvětluje Ježek.

Při desetidenním workcampu jilemnické organizace Mnoho světů dobrovolníci pomáhali s úklidem v lesích po těžbě dřeva.Zdroj: Antonín Karásek

Náplní dobrovolnické pomoci byl úklid v lesích po těžbě dřeva. „Odklízeli jsme společně s dobrovolníky větve a zbylé dřevo po těžbě napadených stromů, které bránilo v růstu novým stromkům a celkové revitalizaci lesa. Další úroveň pomoci byla v rozšiřování informovanosti o problematice. Nejen dobrovolníkům, ale například i lidem na našich sociálních sítích jsme vysvětlovali, co a proč děláme,“ popisuje Ježek.

První ročník workcampu Mnoho světů hodnotí kladně. "Pro nás se jednalo o první zkušenost s pořádáním takové akce a její úspěch nás velmi těší. Věříme, že dobrovolníci si domů odváželi minimálně stejně dobré pocity z workcampu, jako máme my," dodává.