Před začátkem programu žáci moc nevěděli, co si pod tímto pojmem představit. Lektoři neziskové organizace Středisko Ekologické výchovy SEVER z Horního Maršova zvolili k jeho vysvětlení simulační hru Fishbanks.

„Žáci se ve skupinách proměnili v rybářské společnosti a věnovali se rybolovu. Simulaci situace na moři zajistil počítačový program, který kopíruje skutečnou situaci, ke které při rybolovu dochází. Zpočátku se podnikání rozjíždělo pozvolna a firmám se pomalu zvyšovaly účty, po několika kolech, se ale většina firem rozhodla, že chce vydělávat více a zvětšila své rybářské flotily tím, že nakoupila nové lodě. Zisky i úlovky se stále zvyšovaly až do 8. kola, kdy najednou úlovky firem klesly na nulu," popsala několikahodinové aktivity v Jilemnici Milada Dobiášová z maršovského Severu. Všem bylo jasné, že je pozdě na nějakou ochranu moří, všechny ryby byly vylovené a firmy jen platily náklady na provoz svých lodí, aniž by vydělávaly za úlovky. „Pro většinu to byl velký šok," dodala Milada Dobiášová.

NÁPADY V DISKUSI

Pomocí tohoto zážitku bylo vysvětleno, v čem spočívá udržitelný rozvoj a proč bylo počínání rybářských firem během hry neudržitelné. V diskusi žáci přemýšleli nad různými přírodními zdroji (obnovitelnými a neobnovitelnými) a jejich čerpání. „Pak si společně vymysleli několik udržitelných způsobů chování, které může realizovat každý z nás – mimo jiné například třídit odpad, kupovat místní potraviny, namísto dovezených z dálky, používat vratné obaly a recyklovatelné obaly, minimalizovat množství odpadu, který nakupujeme formou obalů, nekupovat druhy ryb, které jsou na seznamu ohrožených druhů a tak podobně," vysvětlila lektorka ze Severu a dodala: „Bylo zřejmé, že po skončení programu většina žáků velmi dobře pochopila, v čem spočívá princip udržitelného rozvoje."

(njt)