V první řadě je to pomoc obci Rudník při organizování akcí pro občany Rudníku a okolí. Je to například oblíbené Selské klání. Jde o zajímavé a zábavné soutěže pro děti i dospělé jako přenášení puten, zatloukání hřebíků, převážení trávy s pomocí kolečka. Mnozí obyvatelé i děti dodávají ráz akci staročeskými oděvy, pro děti jsou připraveny odměny. Hasiči také zajišťují dozor při průvodech po obci jako je masopustní průvod masek, lampionový průvod a následné pálení čarodějnic. Májí i svůj hasičský průvod, který pořádají na 1. května při Svátku práce. Připomínají si tak rok 1886, kdy došlo k stávce amerických dělníků v Chicagu. Aktivně spolupracují při organizování branného dne navZákladní škole v Rudníku. Sami si organizují tradiční „Závěrečnou“, což je akce na konci léta pro děti a následném posezení se sousedy a kamarády, pořádají velikonoční turnaj ve stolním tenise a pak tradiční akce s velkým ohlasem jako jsou hasičský ples, Mikulášská.

„Obci jsme nápomocni i při technické pomoci, jako je například čištění propustí a vozovek, zajišťujeme požární dozory při akcích. Vše, co organizujeme, je možné díky podpoře obce, která nám propůjčuje kulturní dům a obecní pozemky,“ upřesnil starosta sboru Michal Hronek.

Obec Rudník byla oslovena Diakonií – Střediskem humanitární a rozvojové spolupráce v ČR, zda se nechce přihlásit do projektu Odolná obec II. Stalo se tak v souvislosti s ničivou povodní před šesti lety, která obec dost poničila. Po aktivním zapojení do projektu Odolná obec II., kdy si občané na komunitních schůzkách sami vytvořili Příručku pro obyvatele Rudníku pro případ mimořádné události. Příručka byla roznesena do každé domácnosti a jejím úkolem je poskytnout během povodně rychle a přehledně všechny důležité informace. obec v projektu získala i nemalou finanční podporu na výstavbu humanitárního skladu a hasiči se rozhodli výrazně při jeho budování pomoci. „Aby se ušetřily finance obce, provedli jsme počáteční demolice jedné z budov za hasičskou zbrojnicí, odstranili krytinu střechy, krovy, odvezli obsah septiku na čističku odpadních vod, připravili plochu pro stavební firmu, která provedla novou výstavbu humanitárního skladu,“ uvedl starosta sboru.

Odměnou pro hasiče za provedené práce byl finanční příspěvek obce ve výši jedné třetiny pořizovací ceny na nový soutěžní stroj.

Velitel jednotky JPO3 Petr Birtus uvedl, že mají radost z nových vozidel v podobě automobilové stříkačky CAS 20/4000 Tatra a dopravního automobilu Ford pro přepravu osob. Stalo se tak díky poskytnutým financím z Asociace pojistitelů, GŘ HZS a s přispěním obce Rudník.

„Kromě výjezdů zajišťujeme například opravy a údržbu techniky, odborná školení členů výjezdové jednotky, udržujeme hasičské cvičiště, při motokrosových závodech Rudnická rokle zajišťujeme dálkovou dopravu vody pro kropení závodní tratě,“ připomněl. Dodal, že kladou důraz na výcvik s dýchací technikou, pokračují v úpravách garáží, organizují prověřovací cvičení jednotky, v rámci výjezdů likvidují obtížný hmyz apod.

V Arnultovicích hasiči vychovávají své nástupce. Nyní je v oddíle 21 mladých hasičů,  kteří se účastní nejen hry Plamen, ale také soutěží v rámci okresu Trutnov. Dětem a vedoucím při výcviku a dopravě na soutěže ochotně pomáhají členové sboru. Pro mladé hasiče každoročně pořádají nocování v hasičské zbrojnici s ostrým výjezdem k fiktivnímu požáru.

Soutěžního ducha mají také dvě družstva mužů, tým žen a „staré gardy nad 50 let“. Startují společně s mladými hasiči na Arnultovickém poháru a memoriálu Bohouše Martínka. Oblíbené Arnultovické šedesátky pro mladé hasiče se účastní téměř 150 dětí z okresu.  „První dvě soutěže pořádáme v Rudníku, kde obec nám poskytla krásný areál pro sportování. Býval to prostor s křovinami a plevelem, zdarma jsme jej vyčistili a upravili a celoročně se o prostor staráme,“ doplnil starosta sboru.

„Vážíme si nesmírně spolupráce s obcí, obdobně jako všech našich členů i nečlenů sboru, kteří kdykoliv ochotně podají ruku k pomoci," dodal Michal Hronek.

Věra Nutilová