Popeláři vyrazili v Trutnově do ulic i na Štědrý den a každý sváteční den, včetně Nového roku. Drželi se celoročního zavedeného harmonogramu svozu odpadů. „Už když k nám někdo nastupuje, tak ho upozorňuji, ať na svátky zapomene,“ poukázal na řeholi popelářů Jiří Ticháček, ředitel trutnovské firmy Transport, která sváží odpad v Trutnově i dalších 60 městech a obcích regionu.

Odpad vyváželi ve dnech, kdy jsou na to lidé celoročně zvyklí, ať je Štědrý den, Silvestr nebo Nový rok. Týdenní režim mají rozložený podle městských čtvrtí. „Posílili jsme svozové směny zejména na sídlištích, abychom předcházeli hromadění nepořádku v nejvíce obydlených částech města,“ dodal. Situaci jim usnadnilo, že se Vánoce obešly bez sněhu. „Když napadne hodně sněhu, tak je to nejhorší, co může být. Popelnice a kontejnery jsou zasněžené, málokoho z lidí napadne sníh odklidit, manipulace s nimi je náročnější,“ poznamenal Ticháček.

V Hradci Králové se na Boží hod hlásilo do služby všech třináct popelářských směn. Celý prosinec navíc fungovala sobotní směna, která sbírala papír. Ne všem se však jejich rychlost úklidu zamlouvala. Hlavně na sociálních sítích mnoha lidem vadilo, že mají před domem o svátcích plné popelnice. Ředitel Hradeckých služeb Martin Hušek oponuje: „Všichni si myslí, že jakmile jsou popelnice plné, hned přijedeme. Ale neumíme vyčarovat extra auto a lidi navíc. Držíme se svozových plánů a nastavených četností výsypů. Denně vysypeme ve městě zhruba 5000 popelnic a tisíc odpadkových košů. Není možné být každý den všude.“

Podle něj však mnohdy zdání plné popelnice klame. Někteří lidé totiž neumí odpad správně „založit“. „Často se nám stává, že lidé do popelnice hodí celou nerozloženou krabici, která pak vyplní velkou část sběrné nádoby,“ poukázal na častý nešvar Martin Hušek. Ne vždy se však dostane do popelnice to, co tam patří. „Před dvěma lety nám na třídicí linku plastů „připlul“ z popelnice kapr,“ zavzpomínal na úsměvnou historku ředitel Hradeckých služeb.

V Trutnově se setkali s tím, že lidé vyhazovali peníze, zapomenuté v darovaných obálkách. „Jednou se dokonce stalo, i když v jiné době než o Vánocích, že jeden muž vyhodil do popelnice 200 tisíc korun a šel je pak shánět na třídírnu odpadu,“ připojil neobvyklou situaci Jiří Ticháček, ředitel Transportu Trutnov.

Speciální posádka vyrazí do trutnovských ulic sbírat vánoční stromky. „Svážíme je v součinnosti s Technickými službami. Stromky míří k dalšímu zpracování na štěpku a do elektrárny v Poříčí,“ upřesnil Ticháček. V Hradci Králové předpokládají, že jejich objem bude 50 tun. „Stromky budou zpracovány na kompostárně, proto prosíme o jejich co nejdůslednější odzdobení a odkládání vcelku a na volno. Někteří lidé stromky rozřezávají a odkládají v plastových pytlích, což nám komplikuje práci,“ uvedl Martin Hušek.

Transport běžně sveze v Trutnově během týdne 125 tun odpadu, koncem roku se toto číslo vyšplhalo na 190 tun. Ročně to představuje cifru 6,5 tisíce tun veškerého odpadu. Sváží ho ze 3400 popelnic a 1095 kontejnerů, patřících domácnostem, nepočítaje odpadové nádoby firem, organizací a komerčních subjektů. „Všechny tyto nádoby obsloužíme pravidelně jednou týdně. Kontejnery na separovaný odpad se na většině míst už vozí v režimu dvakrát týdně,“ řekl Jiří Ticháček. „Situaci nám komplikují lidé, kteří neumístí popelnice před dům a pak volají, že jsme jim zapomněli odvézt odpad,“ připomněl nešvar.

Počet nádob domácností na komunální odpad v Trutnově
Popelnice 110 litrů (120 l) komunální odpad - 3400 ks (většinou zástavba rodinných domů)
Kontejner 1100 litrů komunální odpad - 550 ks (sídlištní zástavba)
Kontejner 1100 litrů papír - 195 ks (veřejné prostranství)
Kontejner 1100 litrů plast - 210 ks (veřejné prostranství)
Kontejner 1500 litrů sklo - 140 ks (veřejné prostranství)

V těchto údajích nejsou zahrnuty odpadové nádoby firem, organizací a komerčních subjektů. Jde pouze o nádoby domácností.