Obecně závaznou vyhlášku stanovující novou cenu za shromažďování sběru, přepravu, třídění, a odstraňování komunálního odpadu schválili zastupitelé na posledním zasedání. Každý obyvatel města nyní zaplatí 424 korun. Proti dosavadním 370 tak došlo tak k navýšení o 54 Kč. Sazba se skládá z poplatku za osobu a rok (174 Kč) a částky, stanovené na základě skutečných nákladů města na sběr a svoz v předchozím roce (250 Kč). Počet osob s trvalým pobytem na území města včetně lidí vlastnících stavbu k individuální rekreaci je 3688, náklady 1 564 257 korun. Vyhláška vstupuje v platnost 3. lednem 2009.

V Trutnově platili lidé za odvoz komunálního odpadu 480 korun na osobu a rok. Stejná cena zůstává v platnosti i nadále. Obyvatelé Vrchlabí od ledna zaplatí nájem 1692 korun (včetně DPH) za popelnici. Poplatek za kontejner činí 19392 korun.

V Úpici došlo od ledna ke zdražení svozu. Podle vyhlášky činí poplatek 444 korun, dosud to bylo 420 korun. Sazbu tvoří 194 korun za osobu a kalendářní rok a 250 korun, která je určena na základě skutečných nákladů Úpice předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok. Částka je splatná ve dvou termínech, a to 28. února a 31. srpna příslušného kalendářního roku. Poplatek je však možné též uhradit jednorázově v termínu první splátky.

Ke změnám dochází také ve Dvoře Králové. Nová vyhláška ruší možnost sníženého poplatku pro osamělou osobu. Poplatek za popelnici se zvyšuje o 200 korun ročně u týdenního svozu (1860 Kč), o stovku u čtrnáctidenního (1060 Kč), za popelnici s vynášením zaplatí občan nyní o 240 korun víc (2100 Kč). U kontejneru je možné objednat si pouze týdenní svoz, ten se zvyšuje ročně o dva tisíce na 15 600 korun. Poplatek se hradí ve dvou splátkách. Kromě vlastního svozu za poplatek je v ceně také mobilní svoz nebezpečného odpadu.