Jejich úhrad se budou moci vzdát také klienti, kteří se léčí v organizacích Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov. Počínaje nedělí totiž za pacienty bude kontroverzní poplatky uhrazovat Královéhradecký kraj. „Lidé budou v případě zájmu o proplacení poplatku krajem muset uzavřít smlouvy, podle kterých přijmou úhradu poplatku jako dar od kraje. Tuto smlouvu bude možné uzavřít přímo v ordinaci či lékárně písemnou nebo ústní formou,“ vysvětlil mluvčí kraje Imrich Dioszegi. Na pokrytí zdravotnických poplatků Královéhradecký kraj ve svém rozpočtu pro letošek vyčlenil 50 milionů korun.