„Přístup porodnice byl krásný. O všem mě informovali a respektovali moje přání jako volnost pohybu, libovolná poloha, bonding po porodu. Porodní asistentka byla milá a trpělivá a díky všem těmto okolnostem proběhl krásný a přirozený porod. Takový bych přála všem budoucím maminkám,“ podělila se o zkušenost rodička Petra.

Podle primáře trutnovské porodnice Jana Kestřánka vyplynulo otevření Centra porodní asistence ze snahy nabídnout ženám co možná nejpřirozenější porod a přitom zaručit bezpečí matky i dítěte. „Zkušenosti s tímto typem porodů máme pozitivní. Rodičky oceňují péči jedné porodní asistentky, která o ně pečuje v intimním a zároveň v bezpečném prostředí,“ řekl Jan Kestřánek.

„Od září 2023, kdy se otevřelo Centrum porodní asistence, vnímáme narůstající zájem žen rodit pouze s porodní asistentkou. Výsledkem je i to, že třetina porodů z celkového počtu v tomto období, byla vedena v Centru porodní asistence,“ konstatoval primář gynekologicko-porodnického oddělení. Od září proběhlo tímto způsobem 65 porodů.

Slavnostní otevření nové budovy s 83 lůžky v domově důchodců v Tmavém Dole v listopadu 2021.
Z kauzy jsme vykulené, tvrdí ošetřovatelky z Tmavého Dolu. Svého ředitele hájí

Podmínkou pro využití služby Centra porodní asistence je nerizikový průběh těhotenství a následně porodu. Stav rodičky po jejím příchodu na porodní sál vždy posoudí lékař při vyšetření u příjmu. Pokud je stav rodící ženy i miminka bez komplikací a rizik, může se žena rozhodnout, zda si přeje porod s asistencí lékaře, nebo s porodní asistentkou.

V takovém případě lékař nadále do porodu nezasahuje, nevyšetřuje ženu v průběhu porodu a žena může nerušeně rodit pouze s porodní asistentkou a případně se svým doprovodem. Pokud se například během porodu vyskytne potřeba podání léků, naordinuje je lékař a porod nadále vede porodní asistentka.

Rizika a komplikace řeší lékař

„Stejně tak je porodní asistentka povinna informovat lékaře o každé porodní nepravidelnosti a lékař je v průběhu celého porodu připraven poskytnout pomoc, pokud by se vyskytly komplikace. Při porodu samotném je lékař přítomen v traktu porodního sálu pro případ potřeby zvládnutí akutní komplikace,“ vysvětlil primář a dodal, že vznik a výskyt komplikací je stejný jako u fyziologického porodu vedeného lékařem.

„Naše porodní asistentky se neustále vzdělávají a rozšiřují si znalosti, sledují nejnovější trendy v porodnictví a přenáší je do praxe. Jsou školené k rozpoznání rizik a komplikací. Opět zdůrazňuji, v takovém případě jsou povinné informovat a přivolat lékaře,“ uvedl Jan Kestřánek.

Jediné v Česku. Mládě hrošíka se otrkává v expozici, vyzkouší i bazén
VIDEO: Jediné v Česku. Mládě hrošíka se otrkává v expozici, vyzkouší i bazén

Zavedení této služby vítá i Petra Langová, zakladatelka spolku Juno Moneta, která se zabývá přípravou rodin na porod z právního a praktického hlediska. „Je to určitě správná cesta, kterou se vydali v trutnovské porodnici. Myslím, že takové porody budou čím dál častější, protože je to poptávkou. Ženy už chtějí něco jiného než dříve a porodnice se této poptávce přizpůsobují. Velký boom představuje například porodní gauč,“ řekla Langová.

Porod v režii rodičky

„Celý porod je v režii rodičky. Lékař nebo porodní asistentka ji mohou cokoliv doporučit, ale je to ona, kdo rozhoduje o dalším postupu. Přínos Centra porodní asistence je v tom, že maminka tráví s porodní asistentkou více času, a tím jsou v bližším kontaktu. To přispívá ke klidu maminky a příznivě ovlivňuje celý porod. Pokud si však ženy přejí, mohou mít u porodu lékaře a stejně tak mohou rodit v různých polohách, nebo využít další možnosti, které naše porodnice nabízí,“ řekla vrchní sestra trutnovského gynekologicko-porodnického oddělení Lenka Mikešová.

„Porodů vedených převážně porodní asistentkou v poslední době na přání maminek přibývá. I proto se snažíme neustále profesně posouvat, navštěvujeme kurzy, vzděláváme se ve fyzioterapii v porodnictví a rozšiřujeme si znalosti, přestože máme za sebou již letitou praxi,“ dodala porodní asistentka Pavlína Buryáncová.