Už se o tom ví i na vysokých místech. Lidé ve východních Čechách neumějí poskytovat první pomoc. Skutečnost kritizuje například předseda krajského zdravotního výboru Královéhradeckého kraje Jiří Veselý.

Ale ona to není žádná novinka. Branná výchova se coby přežitek komunismu nenápadně vytratila ze školních osnov. Na podniková školení civilní obrany už s úsměvem vzpomínají jen padesátníci. Vyrostla populace, které zásady „pěti T“ nic neříkají. Mají v kapse mobil a pomoc přece mohou kdykoliv přivolat.

„První pomoc by měl umět poskytnout každý, ale realita je zcela jiná. Přitom včasný zásah může zachránit lidský život,“ hodnotí Jiří Veselý.

Největším bojovníkem s neznalostí laické zdravotnické pomoci je zřejmě Český červený kříž. Oblastní spolky nabízejí kurzy první pomoci. „Je o ně zájem,“ potvrdila ředitelka Oblastního spolku ČČK ve Svitavách Miloslava Burešová. „Nejedná se jen o tradiční školení pracovníků dětských zotavovacích akcí a pedagogů. Obracejí se na nás i některé firmy, abych proškolili jejich zaměstnance.“

Červený kříž rovněž tak zvaně „chodí po školách“ a v jednorázových lekcích učí žáky poskytnout první pomoc. Nacvičuje to i s dětmi na svých letních táborech. „Účastníci se hravou formou naučí, jak pomoci sobě i druhým,“ sděluje Lukáš Pochylý, předseda hradeckého oblastního spolku.

Rychle a účinně dokážou pomoci dobrovolní hasiči. „Má je téměř každá obec. Je možné se na ně spolehnout i v případě záchrany života,“ říká Jan Veselý.
Hasičské závody, které bývají zejména v menších obcích velkou událostí, bývají také místem zdravotnické osvěty. Tak tomu bude například v sobotu v Bělovsi na Náchodsku na dopravním hřišti. Malý zdravotnický kurz začíná v devět hodin.

Každoroční zdravotnickou přípravou procházejí policisté. I ti by bez mrknutí oka měli umět fundovaně poskytnout předlékařskou pomoc.

V základních školách už mívají první pomoc začleněnou do prvouky a dopravní výchovy, přírodopisu či tělocviku. „Máme figuríny, obvazový materiál… Myslím, že minimálně dvakrát během školního roku mají děti možnost si první pomoc vyzkoušet v praxi. Například i při pochodových cvičeních,“ říká ředitel chrudimské ZŠ na Školním náměstí Jiří Loukota.

Na otázku, kolik dětí z celé školy by si podle jeho názoru dokázalo poradit například v případě u dopravní nehody, ředitel odpověděl, že asi 60 procent. „Šedesát procent dětí by vědělo, že má zavolat na číslo 112,“ upřesnil.

Co se týče ale samotného umění poskytnout první pomoc, to už tak optimistický nebyl, a to ani v případě větších dětí. „Jenže to je i mezi dospělými velmi individuální. Známe případy, kdy k úrazu přijde zdravotní sestra a uteče od něj,“ podotkl Loukota.

ZUZANA PLOCKOVÁ, KAMIL DUBSKÝ