„Expozice přibližuje zajímavou historii všech etap, kterými Krkonošské muzeum ve Vrchlabí prošlo," říká Jan Hřebačka, ředitel Správy KRNAP, pod níž muzeum spadá. „Muzeum je naše rodinné stříbro a potvrzuje to i neutuchající zájem veřejnosti. Pokud se nám podaří zrealizovat všechny naše plány, které s ním máme, tak po rekonstrukci bude ještě větším lákadlem a jednou z největších atraktivit regionu," dodal ředitel.

Expozice je podle odborníků naplněna zajímavými exponáty. „Návštěvníci uvidí například posledního krkonošského medvěda, cechovní poháry ale i Cypersovy nejstarší botanické a zoologické sběry. Z každého období tedy ty nejzajímavější věci," říká kurátor výstavy Jiří Louda.

Několik pohledů 
do dávné historie

Krkonošské muzeum ve Vrchlabí vzniklo přičiněním Rakouského krkonošského spolku, který usiloval o turistické zpřístupnění Krkonoš, ale též o jejich ochranu a hlubší odborné poznání. Za tímto účelem byla nejprve roku 1881 založena spolková knihovna.

Její správce průmyslník a přírodozpytec Viktor Cypers von Landrecy byl pověřen též vedením muzea, které spolek zřídil v roce 1883. Cypers ovšem nezačínal od nuly, neboť mohl navázat na přírodovědný kabinet manželů Kablíkových.

„Kabinet manželů Kablíkových ve Vrchlabí působil v první polovině 19. století. Základem sbírek nově zřízeného Krkonošského muzea, nejstaršího v regionu, byly vlastní Cypersovy botanické, zoologické a mineralogické sběry. Významným milníkem bylo v roce 1920 sloučení spolkového a městského muzea a pak zejména rok 1966, kdy muzeum převzala Správa Krkonošského národního parku, silný zřizovatel s velkými plány," přiblížil mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

„Výrazně se zlepšilo zpracování sbírek a po dokončení rekonstrukce i jejich uložení. Expoziční a výstavní plochy se rozšířily o tři historické domy na vrchlabském náměstí Míru. V 80. letech začaly práce na v té době zcela výjimečné audiovizuální ekologické expozici Kámen a život podle návrhu profesora Jana Jeníka a muzejního botanika, doktora přírodních věd Jana Štursy. Expozice byla otevřena v roce 1984," dodal Radek Drahný.

Zbývá připomenout, že k tematickému vyvážení stálých expozic přispělo roku 1995 otevření expozice Člověk a hory v ambitu kláštera a stálých výstav v historických domcích – v roce 1991 z historie turistiky v Krkonoších a v roce 2004 z dějin města Vrchlabí. Navíc dnes pořádá Krkonošské muzeum ve Vrchlabí krátkodobé výstavy ve třech dalších samostatných prostorách.