Poštovní služby mají v Hostinném dlouhou tradici. Podle kronikáře města Tomáše Anděla byl poštovní úřad (nejprve sběrna dopisů) v Hostinném založen v roce 1753 a nacházel se v domě č.p. 22 na Náměstí. Prvním poštmistrem je zmiňován Josef Fabián Heyssler von Rosenfeld. Poté funkci poštmistra převzal jeho syn Vincenc Heysler.

Zaměstnanci poštovního úřadu v Hostinném po osvobození v roce 1945. Zleva pánové: Fikr, Luštinec, Šanda, Potoček a Krtička.
Pošta v Hostinném se vrátí po více než sto letech do Poštovní ulice

V okolí Hostinného byla první a nejrušnější poštovní stanice na Nových Zámkách - Vestřevi, ležící na staré poštovní trase Trutnov - Jičín. V roce 1825 byl poštovní úřad z Hostinného přeložen do Nových Zámků. „Tam byla v roce 1832 postavena vzhledem k narůstajícímu poštovnímu provozu nová poštovní budova. Na této poště byly také přijímány a odesílány zásilky pro město Hostinné z poštovních dostavníků. Dopravu dopisů mezi Hostinným a Novými Zámky pak zajišťoval zvláštní poštovní posel,“ zapátral v historii Tomáš Anděl.

V Poštovní ulici od roku 1862

V roce 1837 byla v Hostinném znovu zřízena listovní sběrna. Tento úřad byl vykonáván po různých privátních domech. V roce 1853 se pošta v Hostinném označovala jako "poštovní exposice". V roce 1862 se poštovní úřad v Hostinném nacházel v domě č.p. 27/28 v dnešní Poštovní ulici.

V roce 1883 se poštovní a telegrafní úřad v Hostinném přestěhoval o budovu vedle do domu č.p. 32 v dnešní Poštovní ulici. To je místo, kam se pobočka letos po dlouhých letech vrátila. „V roce 1896 byla v Hostinném zřízena telefonní stanice. V roce 1914 měla pošta v Hostinném 14 zaměstnanců. Budova současné pošty v dnešní Horské ulici byla postavena v letech 1911 - 1912. Činnost pošty byla uvedena do provozu následně, tam také pošta dosud sídlila,“ přiblížil historická fakta Tomáš Anděl.

Nyní se poštovní pobočka v Hostinném vrátila zpět do domu č.p. 32, kde začala působit v roce 1883, tedy po 140 letech od založení pošty v tomto domě a po 112 letech působení v Horské ulici.