Česká pošta v Hostinném od 1. srpna zrušila sobotní provoz, přesto chystá i jednu pozitivní změnu. Ze zastaralého prostředí budovy v Horské ulici se přesune pobočka do lepších podmínek v Poštovní ulici, kde se pošťačky usadí v místě po České spořitelně. Termín přesunu zatím není upřesněný, mělo by k němu dojít do konce letošního roku.

„Česká pošta chce pro své klienty a zaměstnance v Hostinném zlepšit provozní podmínky, proto v dohledné době přemístí svou pobočku do modernějších prostor po České spořitelně. Pošta se tedy vrátí po 110 letech z ulice Horské zpět do ulice Poštovní, kde měla už v předminulém století svou první vlastní budovu,“ uvedla starostka Hostinného Dagmar Sahánková.

„Určitě je dobře, že se pošta přesune někam jinam, protože tady je to hrozné, jako v dobách komunismu. Není to dobré ani z hlediska aut. Už je na čase, aby se pošta přestěhovala,“ reagovala na plánovanou změnu Lucie z Hostinného, která si přišla na poštu vyzvednout balíček.

Česká pošta zruší od 1. září sobotní provoz na pobočce ve Dvoře Králové nad Labem.
Na poštu v sobotu už ne. Státní podnik omezí provoz ve Dvoře Králové a Hostinném

Od 1. srpna není možné jít na poštu v Hostinném v sobotu. Vedení České pošty rozhodlo o zrušení sobotního provozu, stejně jako například ve Dvoře Králové nad Labem. Podle představitelů České pošty se sobotní provoz některých pošt nevyplácí a je proto zbytečné tam držet pracovnice u přepážky. „Je to kvůli minimálnímu o zájmu o provoz ze strany klientů. Ve všech případech byl tento krok projednán se zástupci samospráv. Nejedná se o žádnou jednorázovou plošnou úpravu, návštěvnost poboček sledujeme průběžně,“ vysvětlil mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

„Město Hostinné se dohodlo s Českou poštou na úpravě provozní doby pro veřejnost na 35 hodin týdně místo původních 37 hodin, přičemž omezení se bude týkat soboty. Jako důvod pošta uvedla snížení počtu zaměstnanců po celé ČR, kdy v Hostinném zůstávají 3 pracovnice na zajištění služeb místní pošty,“ dodala starostka Hostinného.

První poštovní úřad od roku 1753

Poštovní služby mají v Hostinném dlouhou tradici. Podle kronikáře města Tomáše Anděla byl poštovní úřad (nejprve sběrna dopisů) v Hostinném založen v roce 1753 a nacházel se v domě č.p. 22 na Náměstí. Prvním poštmistrem je zmiňován Josef Fabián Heyssler von Rosenfeld. Poté funkci poštmistra převzal jeho syn Vincenc Heysler.

V okolí Hostinného byla první a nejrušnější poštovní stanice na Nových Zámkách - Vestřevi, ležící na staré poštovní trase Trutnov - Jičín. V roce 1825 byl poštovní úřad z Hostinného přeložen do Nových Zámků. „Tam byla v roce 1832 postavena vzhledem k narůstajícímu poštovnímu provozu nová poštovní budova. Na této poště byly také přijímány a odesílány zásilky pro město Hostinné z poštovních dostavníků. Dopravu dopisů mezi Hostinným a Novými Zámky pak zajišťoval zvláštní poštovní posel,“ zapátral v historii Tomáš Anděl.

V Poštovní ulici od roku 1862

V roce 1837 byla v Hostinném znovu zřízena listovní sběrna. Tento úřad byl vykonáván po různých privátních domech. V roce 1853 se pošta v Hostinném označovala jako "poštovní exposice". V roce 1862 se poštovní úřad v Hostinném nacházel v domě č.p. 27/28 v dnešní Poštovní ulici.

O víkendu se konala v Hostinném tradiční Porciunkule.
Navzdory dešti Porciunkule v Hostinném přidala další ročník dlouhé historie

V roce 1883 se poštovní a telegrafní úřad v Hostinném přestěhoval o budovu vedle do domu č.p. 32 v dnešní Poštovní ulici. To je místo, kam se pobočka letos po dlouhých letech vrátí. „V roce 1896 byla v Hostinném zřízena telefonní stanice. V roce 1914 měla pošta v Hostinném 14 zaměstnanců. Budova současné pošty v dnešní Horské ulici byla postavena v letech 1911 - 1912. Činnost pošty uvedena do provozu následně, zde také pošta sídlí až dodnes,“ přiblížil historická fakta Tomáš Anděl.

Nyní se poštovní pobočka v Hostinném bude vracet zpět do domu č.p. 32, kde začala působit v roce 1883, tedy po 140 letech od založení pošty v tomto domě a po 110 letech působení v dnešní Horské ulici.