Rozhodnutí Správy KRNAP totiž vstoupilo v platnost, a tak se milovníci běžeckého lyžování mohou nově vydat po upravených trasách. Ty ve všech případech navazují na již existující tratě.

„Projekt prokázal, že je přínosem pro ochranu přírody Krkonošského národního parku. Většina běžkařů se soustřeďuje na těchto trasách," uvedl ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. „Díky tomu jsou v zimě hory pomyslně rozděleny na oblasti, kde lze aktivně odpočívat a na klidová místa, kde nejsou živočichové rušeni přemírou návštěvníků," dodal.

„Zájem lyžařů o naše hory je dlouhodobě vysoký. Zájem o běžecké lyžování se však stabilně zvyšuje, proto jsme reagovali na nově přicházející potřeby a upravili stávající projekt KLBR. Vzhledem k poznatkům z minulých sezón jsme navrhli nové tratě, aby vzniklo logické a vhodně umístěné propojení. Běžkaři také mohou využít některé zásobovací cesty jako lyžařské tratě, ty ovšem nebudou udržovány pravidelně. Jde o cesty Luční bouda – Výrovka – Pec pod Sněžkou, Výrovka – Chalupa Na Rozcestí – bývalé Klínové boudy a Labská bouda – napojení na Krkonošskou lyžařskou magistrálu. Tímto krokem zajistíme další zatraktivnění oblíbeného sportu, umožníme oficiální vstup do nových lokalit a předejdeme narušování míst, kam lidé vyráželi i přes zákazy," říká Kamila Hlinková, výkonná ředitelka Svazku měst a obcí Krkonoše.

Správa KRNAP posoudila navrhované trasy z hlediska zájmů ochrany přírody. Výše uvedené trasy jsou doplněním či logickým propojením stávající sítě upravovaných lyžařských tras. Nezasahují do 1. zóny národního parku, vyhovují tedy požadavkům Plánu péče o Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo. V případě úpravy vhodnou technikou a za dostatečné sněhové pokrývky nebude mít daná činnost negativní vliv na přírodní prostředí národního parku.

• Dolní Dvůr – Vápenice
• skiareál Luisino údolí (horní stanice vleku) – Hříběcí Boudy – Husí potok – Sluneční stráň
• Rýchorský kříž – Sněžné Domky – Pod Dvorským lesem – Babí
• odbočka Lahrovy Boudy – Zadní Rennerovky – Dvorská b.
• Růžohorky – Janovy Boudy – Spálený mlýn – Malá Úpa
• okolo Kraví hory
• Horní Albeřice (místní úprava trasy okolo lomu)

Projekt Krkonoše – lyžařský běžecký ráj propojuje upravovanými trasami celé hory. Již od roku 2000 je péčí prakticky všech lyžařských areálů a klubů i některých měst a obcí připraveno pro návštěvníky několik set kilometrů. Celým územím, od Harrachova až do Žacléře prochází páteřní, 71 kilometrů dlouhá Krkonošská magistrála. Na ni pak navazuje více než 500 kilometrů místních lyžařských cest a okruhů.