Rudník má neblahou zkušenost s ničivou povodní z roku 2013. „Byla to největší povodeň, kterou místní pamatují. Obec zasáhla opravdu drasticky. Trvalo nám čtyři roky, než jsme se z této situace dostali. Ještě v roce 2017 jsme odstraňovali poslední povodňové škody na mostech a sesuvech půdy,“ připomíná starosta Rudníku Aleš Maloch.

Obec má povodňový plán, zpracovaný v digitální podobě. „Podle něj se řídíme. Máme aktivní povodňovou komisi, která se pravidelně schází. Máme jmenovaný krizový štáb. Připravení jsme,“ říká starosta.

Před dvěma lety se Rudník zapojil do projektu Odolná obec, který koordinuje středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie Českobratrské církve evangelické. Vrcholem úspěšné spolupráce byla výstavba humanitárního skladu, který vznikl v prostorách hasičské zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Rudník - Arnultovice. Diakonie prostřednictvím partnerské organizace Diakonie Katastrophenhilfe na něj dala 956 tisíc korun, zbývající část do 1,5 milionu korun financovala obec.

„Humanitární sklad má v Rudníku svoje opodstatnění, v roce 2013 nám takového místo opravdu chybělo. Projekt a pomoc Diakonie byly velice vítané,“ zdůrazňuje Aleš Maloch.

„Hledali jsme obce, které měly zkušenost s povodněmi. Náš příspěvek je takovým obcím určen. Rudník má s povodněmi opakovanou zkušenost. Je to oblast, kde přicházejí. Nemůžeme si myslet, že by povodně už nikdy nepřišly,“ vysvětluje Kristina Ambrožová, ředitelka střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie Českobratrské církve evangelické.

„Sklad bude sloužit pro parkování nového vozidla hasičů a bude tam uskladněný materiál, který je potřeba, pokud obec zasáhne jakákoliv přírodní katastrofa. Například lůžka, deky, pytle s pískem, čistící prostředky, materiál na čištění studní. V rozpočtu na rok 2020 obec vyčlenila finanční prostředky na vybavení humanitárního skladu,“ upřesňuje Jiří Stuchlík.

Humanitární sklad převzali do užívání místní hasiči. „Dříve tady byl sklad uhlí,“ popisuje Michal Hronek, starosta požární jednotky SDH Rudník-Arnultovice. „Budeme mít vše potřebné po ruce. Ve skladu budou všechny věci, které můžeme využít, pokud přijde nějaká mimořádná událost. Před šesti lety jsme nic takového neměli, tenkrát nám to chybělo,“ přiznává Hronek. „Když bude vyplavena rodina, budou ve skladu připravené karimatky, deky nebo košťata na vymetání vody, bahna. Budeme mít k dispozici i balenou vodu pro případ, když povodeň zasáhne studnu a kontaminuje vodu v celé vesnici,“ přibližuje starosta hasičů, k čemu humanitární sklad slouží.

Není však výhradně pro povodně. „Je také určen pro případ jiných mimořádných událostí, například při silném větru, který pokácí stromy. Proto budou ve skladu motorové pily, benzín, olej. Vše bude připravené, aby se dalo okamžitě zasáhnout,“ říká Michal Hronek.

Rudník se zapojil do projektu odolná obec v roce 2017. Angažovala se v něm také místní základní škola, kde probíhaly přednášky na téma mimořádných událostí, učitelé absolvovali o prázdninách školení.

Díky přispění Diakonie vznikla příručka pro obyvatele Rudníku pro případ mimořádné události. Putovala do každé domácnosti. Jejím úkolem je poskytnout během povodně rychle a přehledně všechny důležité informace.

Obsahuje například kapitoly o povodňovém plánu Rudníku, monitorování vodních toků, fungování hlídkové služby, možnostech sledování situace on-line. Příručka nabízí také rady, jak se na mimořádnou událost co nejlépe připravit a jak v takové situaci postupovat, tedy kam uschovat dokumenty či cennosti, co vzít při evakuaci s sebou či jak zabalit evakuační zavazadlo. Popisuje rovněž nejlepší cesty zabezpečení nábytku, kdo může pomoci se stěhováním, na co nezapomenout před odchodem a jak bude zajištěna ochrana domova během nepřítomnosti.

Nechybí ani informace, jak pomoci spoluobčanům, zejména starším lidem, a na co nezapomenout v případě evakuace. Je také dobré mít na paměti, jací lidé z okolí potřebují zvláštní péči, ať už se jedná o léky, zhoršenou mobilitu či cokoliv jiného.

“S Rudníkem byla dobrá a efektivní spolupráce. Proběhla tak, jak bychom si ji představovali také u jiných obcí,” oceňuje ředitelka střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie úsilí, které lidé v Rudníku projektu Odolná obec věnovali.