Situací se zabývali pracovníci krizového řízení ve Dvoře Králové. Radnice však okamžitě přes internetové stránky a sociální sítě uklidňovala, že žádné nebezpečí nehrozí. V pondělí v 8.00 však bělost vodohospodáři opět odvolali. Stav hladiny nyní udržují na 120 centimetrech, po ustání dešťových srážek se navíc průtok snížil prakticky na polovinu večerních hodnot. První stupeň povodňové aktivity Povodí Labe vyhlašuje vždy, když hladina vody překročí hranici 130 cm, druhý stupeň je vyhlašován od 160 cm a třetí od 180 centimetrů.