„Zvýšené riziko vzniku požáru existuje nejenom v lesích, ale i na loukách či třeba na smilkových trávnících krkonošské tundry. Zesílenou pozornost požárním rizikům pochopitelně v současné době věnují také naši strážci a lesníci v terénu," sdělil mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Platí zákaz rozdělávání ohňů, hrozí požáry.Platí zákaz rozdělávání ohňů, hrozí požáry.Zdroj: archiv Královéhradeckého kraje

Návštěvníci by si měli všímat svého okolí a hlásit jakýkoli zárodek možného požáru, kterého by si na svých cestách v Krkonoších všimli – nejlépe přímo hasičům na nouzovou telefonní linku 150 (nebo linku IZS 112), případně na pohotovostní telefonní číslo Správy KRNAP 737 211 113.

Od svíčky chytne tráva a od ní les

„V posledních letech se častěji než v minulosti u nejrůznějších pomníků a božích muk, včetně těch daleko od obydlených míst, objevují svíčky. Jsou mnohdy pokroucené se stopami hoření plastového obalu. Zejména v tyto suché dny je riziko, že od svíčky chytne tráva a od ní les, obrovské,“ říká ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch a dodává: „Se vší vážností proto apeluji na všechny, aby od této praxe, která konec konců představuje porušení lesního zákona, upustili a svíčky do přírody vůbec nenosili.“

V litevském letovisku Palanga se konal ve dnech 25. až 29. června už 29. ročník mezinárodních závodů v orientačním běhu lesníků EFOL 2023.
Krkonošáci se v dunách neztratí. Závodili v orientačním běhu lesníků v Litvě

Uvedené zákazy pramení jak z lesního zákona, tak ze zákona o ochraně přírody a krajiny. „V nich je uvedeno, že platí zákaz kouření v lese, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně v lese či ve vzdálenosti do padesáti metrů od okraje lesa, rozdělávání a udržování otevřeného ohně ve volné přírodě, táboření v lese a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa, odhazování hořících nebo doutnajících předmětů v lese a ve volné přírodě a spalování odpadů a dalších hořlavých látek na volném prostranství či jejich hromadění v blízkosti lesních porostů a polí," zdůraznil Radek Drahný.

Platí zákaz rozdělávání ohňů, hrozí požáry.Platí zákaz rozdělávání ohňů, hrozí požáry.Zdroj: archiv Královéhradeckého kraje