Víte, že na sjezdovkách platí podobná pravidla jako například v silničním provozu?

„Část lyžařů a snowboardistů ale nemá ani ponětí, že nějaká pravidla provozu na svazích vůbec existují. Domnívají se, že v případě nehody na sjezdovce nemají povinnost zastavit, natož jako případní aktéři či svědci prokázat svoji totožnost. Přitom to vyplývá i z běžných zákonů,“ řekl Tomáš Koníček z ministerstva vnitra.

Srážkami je přitom způsobeno dvanáct procent všech nehod na sjezdovkách . Nemalá část lyžařů si například chybně myslí, že stejně jako na silnici, platí i na svahu přednost zprava.

Deset základních pravidel, která ustanovila Mezinárodní lyžařská federace a mezi něž se řadí například ohleduplnost k jiným, přiměřená rychlost či správné předjíždění, existuje už patnáct let. Ale až letos byla sepsána do normy.

Žádné sankce za nedodržování pravidel nehrozí. Mají pouze doporučující význam. Platí ovšem zásada, že kdo se jimi nebude řídit a způsobí tím škodu, může mít pak u soudu problém.