„Řešením je výchova mladých lékařů, kteří se v našem oboru budou cítit sebevědomě a budou náležitě ohodnoceni. Primární péče je přece základním kamenem našeho zdravotnictví,“ říká Tamara Hynková.

Jaká je situace s praktickými lékaři v Trutnově?
Situace je vážná, nikoliv neřešitelná. Chybí tři praktičtí lékaři. Tři zemřeli, jedna lékařka odešla do důchodu. Jeden praktický lékař otevřel ordinaci loni v září v areálu trutnovské nemocnice.

Kolik lidí je v Trutnově bez praktického lékaře?
Přesnou evidenci mají zdravotní pojišťovny, ale jsou to tři až čtyři tisíce lidí. Velký problém byl v Poříčí, kde velký počet obyvatel přišel o praktického lékaře po jeho úmrtí.

Město Trutnov přestaví na vlastní náklady někdejší prodejnu ovoce a zeleniny v Palackého ulici na ordinaci praktického lékaře.
Z prodejny ovoce a zeleniny bude v Trutnově ordinace. Ještě sehnat doktora

Co mají lidé dělat, pokud se dostanou do situace, že nemají svého praktického lékaře?
Akutní případy ošetří kdekoliv v ordinaci praktického lékaře. Nové pacienty přijímají ordinace v Jaroměři či Hradci Králové. Je to sice daleko, ale lepší než nic. V budoucnu se situace určitě vylepší.

Kde jsou kromě Trutnova v regionu největší problémy?
V Žacléři. Do budoucna považuji Žacléřsko za nejrizikovější i z hlediska dostupnosti praktického lékaře pro děti a dorost a stomatologa.

Co s tím lze dělat?
Ministerstvo zdravotnictví zřizuje rezidenční místa pro lékaře absolventy lékařské fakulty v ordinacích akreditovaných praktických lékařů. Doba vzdělávání trvá 3 roky, končí atestační zkouškou. Existují dotační programy pro studenty 5. ročníků k návštěvě ordinací praktického lékaře, při kterých kraj platí ubytování a cestu. Tímto způsobem mou ordinaci navštíví v dubnu a květnu dva studenti 5. ročníku Lékařské fakulty v Hradci Králové.

Kde hledat příčinu současného stavu?
Stát dlouhodobě podcenil tuto situaci. Navíc v Česku máme nejvyšší počet kontaktů pacienta s lékařem v Evropě. Například praktičtí lékaři v Trutnově jsou zcela vytíženi. Nicméně současné ministerstvo zdravotnictví, krajský zdravotní rada Zdeněk Fink i zdravotní pojišťovny si jsou tohoto stavu plně vědomi. Situace se řeší navýšením peněz pro rezidenční místa a dotačním programem pro studenty. Město Trutnov například postaví na vlastní náklady ordinaci praktického lékaře.

Praktický lékař Petr Volf ve své ordinaci v areálu trutnovské nemocnice.
Necelé dva tisíce a dost. V Trutnově má plno i nová ordinace praktického lékaře

Jak vnímáte tuto iniciativu města, které investuje čtyři miliony korun do vybudování nové ordinace ve snaze přilákat nového lékaře?
Velmi pozitivně. Pan starosta Rosa si je plně vědom vážnosti situace. Problém vznikl v minulosti a nyní vyplaval na povrch. Byla to je otázka času. Určitě nejsme sami. Podobná či mnohem horší situace je na Vysočině, v jižních Čechách, na severní Moravě. Řešením ale není jednorázová dotace pro praktika z jiné oblasti, který zde setrvá jen dočasně. Řešením je výchova mladých lékařů, kteří se v našem oboru budou cítit sebevědomě a budou náležitě ohodnoceni. Primární péče je přece základním kamenem našeho zdravotnictví.

Lze očekávat, že problém s nedostatkem praktických lékařů bude dlouhodobější?
Problém budeme řešit následujících tři až pět let, než si vychováme nové kolegy. Správná cesta je většinou zdlouhavější a složitější. K tomu je třeba všem vysvětlit, že doba socialistických obvoďáků je snad pomalu za námi. Dnes chceme sebevědomé a velmi dobře vzdělané praktiky s širokými možnostmi kompetencí, s možnostmi dalšího vzdělávání a jejich zapojení i do nejrůznějších mezinárodních i vědeckých organizací. Já sama jsem byla například v létě na Sicílii na kongresu vesnických a izolovaných praktiků celé Evropy. Měla jsem možnost se setkat s lékaři z nejrůznějších zemí Evropy. Alespoň vím, že všichni řešíme podobné problémy a můžeme se vzájemně poučit a podpořit. Nyní se s kolegy chystáme zapojit do kurzů organizace Euract, jak dobře vyučovat náš obor. Věřím, že v budoucnu se Trutnov a možná celý Královéhradecký kraj stane místem s nejlepší primární péčí v republice, ne-li v Evropě.

ilustrační foto.
Situace se zubaři trápí i Trutnovsko. Na plný úvazek jich ordinuje sedmdesát

To je odvážný výhled.
Možná vše vidím příliš růžově. Zlepšování primární péče na Trutnovsku souvisí právě s projektem Euract, což je výuka budoucích praktiků v našich ordinacích podle evropských standardů. Projekt byl vymyšlen ve Slovinsku, kdy Slovinci měli stejný problém jako my a skupinka těch nejlepších našla cestu ve zkvalitňování výuky a motivace mladých lékařů. Nyní se do projektu zapojují postupně ostatní evropské státy, někde to je dokonce povinné. Pokud se nám toto podaří a společně s městem budeme řešit i nabídku pracovních míst pro partnery lékařů, kvalitní vzdělávání pro jejich děti, kulturní a sportovní vyžití, pak budeme určitě na správné cestě k řešení tohoto palčivého problému.