Jak byste zhodnotil letošní rok pro Železný Brod? Ve smyslu, co se povedlo a co ne.
Jako každoročně se podařilo mnoho věcí a výčet by byl dlouhý, pokusím se tedy jen stručný přehled. Za nejpodstatnější rozhodně pokládám to, že i v tomto roce město zůstalo bez dluhů, úvěrů a půjček. Z konkrétních akcí se podařila dokončit další etapa vodovodu Těpeřská stráň, což v této oblasti, kde lidé stále ještě trpí nouzí o vodu, je opravdu velikým přínosem.

Na všechny okolní obce, které patří pod Železný Brod, byl letos přiveden digitální rozhlas, takže i tyto oblasti mají včasnou informovanost o dění na Železnobrodsku.

Do zrekonstruované zvonice na Malém náměstí v Brodě byly zavěšeny dva další zvony, a tak poprvé od roku 1942 lidé na Vánoce slyšeli trojzvoní. V obci Bzí vzniklo krásné víceúčelové sportovní hřiště a v rámci kultury se železnobrodské Městské divadlo dočkalo nového osvětlení. Ve spolupráci s Krajskou správou silnic Libereckého kraje se potom podařilo zrekonstruovat zábradlí mostu přes řeku Jizeru.

Začala také velice potřebná rekonstrukce sociálního zařízení na Základní škole Pelechovská a ve městě se podařilo nainstalovat první dvě kamery pro zvýšení bezpečnosti – jedna je v knihovně a druhá hlídá zvoničku, kostel i část toku řeky Jizery.

Co se týče negativních věcí, neuspěli jsme v dotačním titulu „Mateřské centrum a knihovna“ a nevyřešil se problém s Českou obcí sokolskou, týkající se areálu sokolovny a městské haly.

Jak se v Železném Brodě projevila hospodářská krize?
Loňský rok pro Železnobroďáky nebyl dobrý. Ukončením činnosti továrny Železnobrodské sklo (pardon Jablonex Group – tento název se však nikdy nevžil), přišlo mnoho lidí o práci. Celé rodiny tak řeší svízelnou finanční situaci. Pochopitelně to má vliv na naše malé obchůdky, restaurace, divadlo, kino a podobně.

Snažíme se úzce spolupracovat s úřadem práce, nabíráme nezaměstnané na pomocné činnosti. Zvyšujeme daně jen dle zákonných norem, ne pro městskou kasu. Bedlivě sledujeme vývoj daní a díky předvídavosti v minulém roce dopad pro kasu města není katastrofální. Vzhledem k uvedenému i pro příští rok vycházíme z informací o daňovém vývoji a věřím, že tak lze předvídat dopad na celé město.

Čeho si za uplynulý rok jako starosta ceníte nejvíc?
Cením si korektnosti a slušnosti našich občanů vzhledem k našemu úřadu. Vždycky jsem říkal a říkám: „Pokud mohu jít po městě, zastavit se s lidmi, poklábosit o počasí, je to dobře.“ Velmi pak potěší, když i lidé z jiných měst řeknou: „U vás jsou slušní a ochotní.“ To je vyznamenání pro mne i pro úřad, protože mám dojem, že slušnost začíná být standardem už jen v knihách pana Foglara.

Byl z vašeho pohledu rok 2009 něčím výjimečný?

Synovi se narodila dcera, tudíž mám vnučku. A kde je ta výjimečnost? Víte, u nás se rodí samí kluci, já mám tři syny, jednoho vnuka, a tak tahle „cácorka“ je skutečně pro náš rod výjimečná.

Na co se mohou Železnobrodští v tomto roce těšit? Jaké město plánuje projekty?
Znovu se pokusíme o dotační titul „Mateřské centrum a knihovna“. V současné době je velice pěkný pohled na mnoho maminek s kočárky, a proto jim chceme dopřát, aby i v té chvíli, kdy se zkazí počasí, mohly najít zázemí a nemusely být s dítětem jen doma. Chceme se pokusit o dotační titul terminálu u vlakového nádraží, neboť logika věci jasně říká, že přestup mezi vlakem a autobusem by měl být co nejkratší. Tím ale nezaniká původní autobusové nádraží, jen tento terminál bude přestaven a sloužit jako průjezdní zastávka.

Na hřbitově ve Bzí by měla vzniknout rozptylová loučka a kompletní rekonstrukcí projde centrální hřbitov v Železném Brodě. Jednou z dalších akcí, o kterou se chceme pokusit, je regenerace sídlišť. Samozřejmě tato akce je na více let, ale naše sídliště si to zaslouží.

Jak jste strávil vánoční svátky? Užil jste si je, nebo patříte k lidem, kteří je moc neprožívají?
Vánoční svátky vždy prožívám včetně tradic, jako je půlení jablka pro hvězdičku, rozlousknutí vlašského ořechu a další. Celé dny u nás znějí koledy, pohromadě s babičkami, ženou, dětmi a vnoučaty trávíme společné chvíle a vzpomeneme i na ty, kteří s námi už nejsou. Pro mne jsou Vánoce nejkrásnějšími svátky za celý rok.

Vzpomínáte si, jaký dárek vám jako malému udělal největší radost?
Nadšen jsem byl, když jsem dostal opravdový kožený šitý fotbalový míč, to bylo radosti, že málem spadl vánoční stromeček.

Co byste popřál obyvatelům Železného Brodu do nového roku?
Občanům města Železný Brod pokaždé přeji vánoční básničkou. Všem do nového roku přeji mnoho zdraví, pevné nervy a pro mnohé možnost si v této nelehké době najít zaměstnání.

Bilancujete na konci roku?
Nebilancuji, já se raději dívám do budoucnosti. Výjimku jsem udělal pouze pro váš Deník, když jsem rok 2009 v Železném Brodě zbilancoval.

Dáváte si předsevzetí?
Předsevzetí beru jenom jako takovou mašličku se slabým uzlem, když je lidem po Silvestru špatně, jsou překouření a zadušují se, že vše, co v minulém roce udělali špatně, napraví. Mašlička se během několika týdnů sama rozváže. Předsevzetí si tedy nedávám.