Podařilo se to díky projektu s názvem Za jeden provaz, kterého se v rámci Libereckého kraje zúčastnilo 20 mateřských škol. Na oplátku získaly interaktivní tabuli s notebookem a nezbytným proškolením pro své pedagogy v hodnotě téměř 130.000 korun. "Tabule je první interaktivní tabulí v semilských mateřských školách. Důležitou součástí projektu je proškolení pedagožky pomocí metody mentoringu, která tuto metodu uplatní i na ostatní pedagogické pracovníky školky a přiblíží jim tak možnosti využívání této pomůcky.

"Interaktivní tabule má velmi široké využití. Například pro nácvik grafomotoriky, rozvíjení předmatematické gramotnosti, dopravní, pohybové, hudební výchovy a lze ji samozřejmě použít na promítání záznamů nejenom z akcí školy. Předpokládáme, že se interaktivní tabule stane jedním z prostředků moderní výchovné práce v naší mateřské školy a přispěje k jejímu zkvalitnění," kvitoval dar ředitel Treperky Leoš Patka.