Bohužel drtivá většina občanů na Střelnici byla zklamána. Po předešlých čtyřech podobných prezentacích všichni očekávali především odpovědi na řadu zcela konkrétních dotazů, avšak těch se nedočkali ani tady.

Pracovnice KÚ Kateřina Lauermannová spolu s ostatními dlouze mentorovala obecně známá fakta a úřední postupy, nutné při postupu rozhodování a projednávání budoucí stavby, náměstek hejtmana Martin Sepp odpovídal vyhýbavě a dlouho tajil své rozhodnutí mezi třemi variantami. Tvůrce projektu M. Koloušek se svými spolupracovníky ne právě důvěryhodně objasňoval technické parametry vizuálních projektů, které mnozí z přítomných už viděli několikrát.

Po dvaapůlhodinovém úvodu se teprve dostalo na dotazy občanů, kteří konstatovali, že ani tuto oblast „krajští“ organizačně nezvládli, navíc přítomní občané dostávali na své dotazy velmi nejasné, i protichůdné informace, takže napětí v sále rostlo a jednání přerušily i ojedinělé výkřiky nesouhlasu.

Úředníci pod palbou

Turnovští občané především nesouhlasí s návrhem severní varianty, která prochází přímo jejich městem a současně nejkrásnější přírodou Českého ráje, přestože existuje řešení jiné, které je ke stávající přírodě i občanům mnohem citlivější, z hlediska dopravy výhodnější a dokonce o pět miliard korun levnější. Tvrdou kritiku si vyslechli projektanti, kteří podle veřejnosti sledují jen tabulkové hodnoty a nepřihlížejí k přírodním podmínkám i k běžné praxi, která je odlišná.

Podobně dopadli i volení zástupci kraje. Těm všichni převážně vyčítali neodbornost při rozhodování, liknavost, dokonce i neznalost samotného projektu, neplnění předvolebních slibů, ale především nekomunikaci s veřejností při projednávání tak závažného problému.

Pracovníci kraje sice vyzvali všechny zúčastněné, aby své připomínky předali písemně jim, nebo členům nově zřízené pracovní skupiny, avšak veřejnost byla s dosavadním způsobem projednávání nové komunikace nespokojena. Konečné vyjádření Libereckého kraje bude důležité pro rozhodování vlády o stavbě, která by v budoucnosti zcela významně ovlivnila způsob života zdejších obyvatel.

Otakar Grund