Vždyť příležitost nahlédnout do útrob vodního díla se obvykle nenaskytne. Den otevřených dveří při příležitosti 100 let od dokončení přehrady Labská a připomenutí 50 let existence podniku Povodí Labe využívají stovky návštěvníků. Déšť ustává, mlha se zvedá a zbarvené listnáče lemují vodní hladinu. Stoletou oslavenkyni ozařuje podzimní slunce.

TROCHU HISTORIE

„Katastrofální povodeň v červenci 1897 dala podnět ke stavbě přehrady na horním toku Labe. Byla vybrána dvě místa. První v Labské soutěsce mezi Špindlerovým Mlýnem a Hořením Vrchlabím a druhá u Horního Krausova mlýna pod Honsovým potokem za Špindlerovým Mlýnem. Druhá možnost - místo, kde stojí přehrada dnes byla sice dražší, ale chránila proti povodni velkou papírnu firmy Nettl pod Krausovými boudami," uvádí Zlata Šámalová v publikaci Labe v Krkonoších. Těsně pod korunou přehrady byla původně dvouhlavá rakouská orlice a pod ní několikametrové iniciály císaře Františka Josefa I.. Po vzniku Československé republiky byla rakouská orlice zabetonována a kámen upravili na počáteční písmena Republiky Československé.

MEETING POINT

Hodina po poledni. Osmičlenná skupina se shromažďuje u informační tabule. Přichází hrázný Michal Štantejský a prohlídka může začít: "Přehrada byla stavěna v letech 1910 1916 firmou Bratří Redlich&Berger z Vídně (viz snímek nahoře). Slouží k zachycení povodňových vln a snížení jejich účinku, částečné ochraně území pod přehradou před účinky povodní, zajištění minimálního průtoku Labe pod nádrží, zajištění nadlepšeného průtoku ( záměrně zvětšený průtok) pod nádrží pro vodní sporty. Přehrad slouží i k rekreaci a pro sportovní rybolov." Hrázný ukazuje pravítkem na jednotlivé části vodního díla a seznamuje s technickými parametry.

VZHŮRU DOLŮ

Po betonovém chodníku sestupujeme přes třicet metrů. Hledíme vzhůru na mohutnou hráz z místního rulového lomového kamene. Za zády hučí turbína malé vodní elektrárny. Hrázný otvírá dveře.Vcházíme do útrob přehrady. Několik železných schodů a jsme v šoupátkové komoře v levém portálu. Po pár metrech se ocitáme na křižovatce. Vlevo a vpravo vede úzká chodba, která vede vnitřkem celé obloukové přehradní hráze. „Dovnitř chodíme každý den. Měření provádíme třikrát týdně v pondělí, ve středu a v pátek," říká vedoucí hrázný Tomáš Kyrián.

KDYŽ BYLA POVODEŇ

Jedinečnou událost si nenechali ujít ani špindlerovští senioři, kteří si pamatují povodeň v roce 1997. Vzpomínají, jak byla přehrada naplněna až po okraj a přelivy se valila voda. To je ale jiná kapitola. Z mysli pamětníků však nikdy nevymizí.

Jana Tauchmanová